Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2938(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0182/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0081

Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

8.10. De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 25 november 2019 (punkt 18 i protokollet av den 25.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius och Michael Gahler, för PPE-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski och Veronika Vrecionová, för ECR-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas och Vilija Blinkevičiūtė, för S&D-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0182/2019

(ersätter B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 och B9-0186/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius och Michael Gahler, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė och Sven Mikser, för S&D-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Sergey Lagodinsky och Tineke Strik, Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová och Jacek Saryusz-Wolski, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0081)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy