Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2895(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0197/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0082

Протокол
XML 10k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург

8.11. Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (гласуване)

Разискването се състоя на 26 ноември 2019 г. (точка 16 от протокола от 26.11.2019 г).

Предложения за резолюция, внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, при приключване на разискванията.

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen и Carlo Fidanza, от името на групата ECR, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, от името на групата S&D, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr и Benoît Lutgen, от името на групата PPE, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne и Jordi Cañas, от името на групата Renew, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, от името на групата Verts/ALE, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz и Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton и Mara Bizzotto, от името на групата ID, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0197/2019

(за замяна на RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 и RC-B9-0203/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander и Norbert Lins, от името на групата PPE;

—   Paolo De Castro и Clara Aguilera, от името на групата S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne и Jordi Cañas, от името на групата Renew;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini и Carlo Fidanza, от името на групата ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli и Dino Giarrusso.

Приема се (P9_TA(2019)0082)

(Предложенията за резолюции B9-0204/2019, B9-0206/2019 и B9-0208/2019 отпадат.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност