Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2895(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0197/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/11/2019 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0082

Notulen
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg

8.11. Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 26 november 2019 (punt 16 van de notulen van 26.11.2019).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, tot afsluiting van het debat:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr en Benoît Lutgen, namens de PPE-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne en Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, namens de Verts/ALE-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz en Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton en Mara Bizzotto, namens de ID-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0197/2019

(ter vervanging van RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 en RC-B9-0203/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander en Norbert Lins, namens de PPE-Fractie;

—   Paolo De Castro en Clara Aguilera, namens de S&D-Fractie;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne en Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli en Dino Giarrusso.

Aangenomen (P9_TA(2019)0082)

(Ontwerpresoluties B9-0204/2019, B9-0206/2019 en B9-0208/2019 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid