Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 noiembrie 2019 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Situația libertăților în Algeria (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 și B9-0199/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0193/2019

(care înlocuiește B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 și B9-0199/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev și Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Raphaël Glucksmann, în numele Grupului S&D;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers și Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0072)

(Propunerea de rezoluție B9-0195/2019 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)


8.2. Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 și B9-0213/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0200/2019

(care înlocuiește B9-0200/2019, B9-0202/2019 și B9-0213/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman și Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0073)

(Propunerile de rezoluții B9-0205/2019, B9-0207/2019 și B9-0210/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)


8.3. Haiti (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 și B9-0223/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0214/2019

(care înlocuiește B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 și B9-0223/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman și Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Assita Kanko și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0074)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)


8.4. Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (recomandare) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0075)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


8.5. Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) [2019/0142M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0076)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)


8.6. Situația în Bolivia (vot)

Dezbaterea a avut loc la 13 noiembrie 2019 (punctul 20 al PV din 13.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner și Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0187/2019

(care înlocuiește B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 și B9-0192/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE;

—   Javi López și Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0077)

(Propunerile de rezoluții B9-0188/2019 și B9-0190/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)


8.7. Urgența climatică și de mediu (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 14 al PV din 25.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Pascal Canfin și Nils Torvalds, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri și Gwendoline Delbos-Corfield, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, în numele Grupului PPE, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska și Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re și Simona Baldassarre, în numele Grupului ID, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee și Anne-Sophie Pelletier, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0209/2019

(care înlocuiește B9-0209/2019, B9-0212/2019 și B9-0220/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Miriam Dalli și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D;

—   Pascal Canfin și Nils Torvalds, în numele Grupului Renew Europe;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo și Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P9_TA(2019)0078)

(Propunerile de rezoluții B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 și B9-0218/2019 au devenit caduce.)

Intervenții

Manuel Bompard.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)


8.8. Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (vot)

Propunere de rezoluție B9-0174/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0079)

Intervenții

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska și Marc Tarabella.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)


8.9. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 15 al PV din 25.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz și Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut și Robert Biedroń, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield și Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David și Isabella Tovaglieri, în numele Grupului ID, referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0224/2019

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0225/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0080)

(Propunerea de rezoluție B9-0226/2019 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)


8.10. Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 18 al PV din 25.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius și Michael Gahler, în numele Grupului PPE, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski și Veronika Vrecionová, în numele Grupului ECR, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0182/2019

(care înlocuiește B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 și B9-0186/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius și Michael Gahler, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė și Sven Mikser, în numele Grupului S&D;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Sergey Lagodinsky și Tineke Strik, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová și Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0081)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)


8.11. Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din Europa (vot)

Dezbaterea a avut loc la 26 noiembrie 2019 (punctul 16 al PV din 26.11.2019).

Propunerile de rezoluție depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr și Benoît Lutgen, în numele Grupului PPE, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne și Jordi Cañas, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la măsurile ce trebuie luate pentru a atenua impactul hotărârii OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii europene (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz și Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton și Mara Bizzotto, în numele Grupului ID, referitoare la măsurile pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii europene (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0197/2019

(care înlocuiește RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 și RC-B9-0203/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander și Norbert Lins, în numele Grupului PPE;

—   Paolo De Castro și Clara Aguilera, în numele Grupului S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne și Jordi Cañas, în numele Grupului Renew Europe;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli și Dino Giarrusso.

Adoptat (P9_TA(2019)0082)

(Propunerile de rezoluții B9-0204/2019, B9-0206/2019 și B9-0208/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)


8.12. Criza organului de apel al OMC (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 17 al PV din 26.11.2019).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, în numele comisiei INTA, referitoare la criza organului de apel al OMC (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0083)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)


8.13. Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE (vot)

Propunere de rezoluție B9-0175/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0084)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

(Ședința a fost suspendată câteva momente în așteptarea explicațiilor voturilor)

Ultima actualizare: 17 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate