Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 27 november 2019)

Val av kommissionen

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten och Judith Bunting.

Betänkande Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil och Veronika Vrecionová.

(Omröstning: torsdagen den 28 november 2019)

Situationen i Bolivia - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Klimat- och miljönödläge - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland och Younous Omarjee.

FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki och Seán Kelly.

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld - B9-0224/2019 och B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer och Seán Kelly.

De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka och Jiří Pospíšil.

Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki och Michaela Šojdrová.

Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna - B9-0175/2019

Billy Kelleher.

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy