Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2937(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000037/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000037/2019 (B9-0059/2019)

Συζήτηση :

PV 28/11/2019 - 13
CRE 28/11/2019 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

13. 0800: αριθμός εξυπηρέτησης πελατών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000037/2019) που κατέθεσαν οι Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein και Edina Tóth, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινούν από 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Ο Andreas Schwab αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Róża Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου