Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 28 d. - Strasbūras

14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos, sudarymo Europos Sąjungos vardu (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

2) Parlamento narių

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų teroristinių išpuolių ES rizikos (B9-0163/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (B9-0164/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl patalinių blakių problemos Europoje (B9-0165/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Paolo Borchia. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro leistino iš medienos produktų išsiskiriančio formaldehido kiekio nustatymo Europos lygmeniu (B9-0173/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ITRE

Atnaujinta: 2021 m. vasario 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika