Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg

15. Framställningar

Framställningarna nr 0967-19–1106-19 hade upptagits i registret den 26 november 2019 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 26 november 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy