Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 28. november 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Beskyttelse af skov- og miljøforkæmpere i EU (forhandling)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
3.1.Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet
  
3.2.Cuba, sagen José Daniel Ferrer
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  
5.1.Haiti
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Udnævnelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 8.Afstemningstid
  
8.1.Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet (afstemning)
  
8.2.Cuba, sagen José Daniel Ferrer (afstemning)
  
8.3.Haiti (afstemning)
  
8.4.Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (henstilling) *** (afstemning)
  
8.5.Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (beslutning) (afstemning)
  
8.6.Situationen i Bolivia (afstemning)
  
8.7.Klima- og miljøkrise (afstemning)
  
8.8.FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) (afstemning)
  
8.9.EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (afstemning)
  
8.10.Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (afstemning)
  
8.11.Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (afstemning)
  
8.12.Krisen i WTO's Appelinstans (afstemning)
  
8.13.De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Kundeservicenummer, som begynder med 0800 (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Andragender
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Hævelse af mødet
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (202 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3423 kb) 
 
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (202 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3423 kb) 
 
Protokol (82 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (62 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (166 kb) 
 
Protokol (309 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (181 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1040 kb) 
Seneste opdatering: 17. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik