Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ (συζήτηση)
 3.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία
  3.2.Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  5.1.Αϊτή
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Διορισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (ψηφοφορία)
  8.2.Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (ψηφοφορία)
  8.3.Αϊτή (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (σύσταση) *** (ψηφοφορία)
  8.5.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση στη Βολιβία (ψηφοφορία)
  8.7.Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ψηφοφορία)
  8.8.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (ψηφοφορία)
  8.9.Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (ψηφοφορία)
  8.10.Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (ψηφοφορία)
  8.11.Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (ψηφοφορία)
  8.12.Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (ψηφοφορία)
  8.13.Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.0800: αριθμός εξυπηρέτησης πελατών (συζήτηση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αναφορές
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (229 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (5008 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (72 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (167 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (336 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (222 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1053 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου