Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Metsien ja ympäristön puolustajien suojelu EU:ssa (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Vapauksien toteutuminen Algeriassa
  3.2.Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)
  5.1.Haiti
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Euroopan tietosuojavaltuutetun nimittäminen
 8.Äänestykset
  8.1.Vapauksien toteutuminen Algeriassa (äänestys)
  8.2.Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus (äänestys)
  8.3.Haiti (äänestys)
  8.4.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (suositus) *** (äänestys)
  8.5.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (päätöslauselma) (äänestys)
  8.6.Bolivian tilanne (äänestys)
  8.7.Ilmasto- ja ympäristöhätätila (äänestys)
  8.8.YK:n ilmastokokous 2019 (COP 25) (äänestys)
  8.9.EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (äänestys)
  8.10.Venäjän federaation äskettäiset toimet Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (äänestys)
  8.11.Toimenpiteet, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (äänestys)
  8.12.WTO:n valituselimen kriisi (äänestys)
  8.13.EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Vetoomukset
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istunnon päättäminen
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (197 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (204 kb) Nimenhuutoäänestykset (5008 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (61 kb) Nimenhuutoäänestykset (172 kb) 
 
Pöytäkirja (305 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (180 kb) Nimenhuutoäänestykset (1041 kb) 
Päivitetty viimeksi: 17. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö