Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 28 ta' Novembru 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-protezzjoni tad-difensuri tal-foresti u tal-ambjent fl-UE (dibattitu)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
3.1.Is-sitwazzjoni tal-libertajiet fl-Alġerija
  
3.2.Kuba, il-każ ta' Jose Daniel Ferrer
 4.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 5.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (tkomplija tad-dibattitu)
  
5.1.Il-Haiti
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Ħatra proposta tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Is-sitwazzjoni tal-libertajiet fl-Alġerija (votazzjoni)
  
8.2.Kuba, il-każ ta' Jose Daniel Ferrer (votazzjoni)
  
8.3.Il-Haiti (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja (rakkomandazzjoni) *** (votazzjoni)
  
8.5.Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.6.Is-sitwazzjoni fil-Bolivja (votazzjoni)
  
8.7.Emerġenza klimatika u ambjentali (votazzjoni)
  
8.8.Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima (COP25) (votazzjoni)
  
8.9.L-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru (votazzjoni)
  
8.10.Azzjonijiet riċenti mill-Federazzjoni Russa kontra mħallfin, prosekuturi u investigaturi Litwani involuti fl-investigazzjoni tal-ġrajjiet traġiċi tat-13 ta' Jannar 1991 f'Vilnius (votazzjoni)
  
8.11.Miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus (votazzjoni)
  
8.12.Il-Kriżi tal-Korp tal-Appell tad-WTO (votazzjoni)
  
8.13.In-negozjati li għaddejjin għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.0800: numru ta' servizz għall-klijenti (dibattitu)
 14.Dokumenti mressqa
 15.Petizzjonijiet
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (195 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (205 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3423 kb) 
 
Minuti (195 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (205 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3423 kb) 
 
Minuti (83 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (62 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (169 kb) 
 
Minuti (319 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (197 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1042 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Frar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza