Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
3.1.Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije
  
3.2.Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  
5.1.Haïti
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Benoeming van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 8.Stemmingen
  
8.1.Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije (stemming)
  
8.2.Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer (stemming)
  
8.3.Haïti (stemming)
  
8.4.Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (aanbeveling) *** (stemming)
  
8.5.Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie) (stemming)
  
8.6.De situatie in Bolivia (stemming)
  
8.7.Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (stemming)
  
8.8.VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) (stemming)
  
8.9.Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld (stemming)
  
8.10.Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius (stemming)
  
8.11.Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (stemming)
  
8.12.De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (stemming)
  
8.13.Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Klantenservicenummer 0800 (debat)
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzoekschriften
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (195 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (204 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3423 kb) 
 
Notulen (195 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (204 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3423 kb) 
 
Notulen (83 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (60 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (168 kb) 
 
Notulen (310 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (185 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1040 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid