Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ochrona obrońców lasów i środowiska w UE (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Poszanowanie swobód w Algierii
  3.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  5.1.Haiti
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Mianowanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
 8.Głosowanie
  8.1.Poszanowanie swobód w Algierii (głosowanie)
  8.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera (głosowanie)
  8.3.Haiti (głosowanie)
  8.4.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (zalecenie) *** (głosowanie)
  8.5.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja w Boliwii (głosowanie)
  8.7.Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (głosowanie)
  8.8.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (głosowanie)
  8.9.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (głosowanie)
  8.10.Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (głosowanie)
  8.11.Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (głosowanie)
  8.12.Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (głosowanie)
  8.13.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Obsługa klienta pod numerem 0800 (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Petycje
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (194 kb)
24/02/2020 15:02
  Lista obecności (61 kb)
14/01/2020 15:35
 
Protokół (83 kb)
24/02/2020 15:02
  Lista obecności (11 kb)
14/01/2020 15:35
  Wyniki głosowania (63 kb)
24/02/2020 15:04
  Głosowanie imienne (170 kb)
24/02/2020 15:03
 
Protokół (312 kb)
24/02/2020 15:02
  Lista obecności (71 kb)
14/01/2020 15:35
  Wyniki głosowania (195 kb)
24/02/2020 15:04
  Głosowanie imienne (1028 kb)
24/02/2020 15:03
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności