Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ochrona obrońców lasów i środowiska w UE (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Poszanowanie swobód w Algierii
  
3.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  
5.1.Haiti
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Mianowanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
 8.Głosowanie
  
8.1.Poszanowanie swobód w Algierii (głosowanie)
  
8.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera (głosowanie)
  
8.3.Haiti (głosowanie)
  
8.4.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (zalecenie) *** (głosowanie)
  
8.5.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja w Boliwii (głosowanie)
  
8.7.Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (głosowanie)
  
8.8.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (głosowanie)
  
8.9.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (głosowanie)
  
8.10.Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (głosowanie)
  
8.11.Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (głosowanie)
  
8.12.Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (głosowanie)
  
8.13.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Obsługa klienta pod numerem 0800 (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Petycje
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (195 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (204 kb) Wyniki głosowań imiennych (3423 kb) 
 
Protokół (195 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (204 kb) Wyniki głosowań imiennych (3423 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (63 kb) Wyniki głosowań imiennych (170 kb) 
 
Protokół (312 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (195 kb) Wyniki głosowań imiennych (1028 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności