Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
3.1.Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku
  
3.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  
5.1.Haiti
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
 8.Hlasovanie
  
8.1.Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku (hlasovanie)
  
8.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera (hlasovanie)
  
8.3.Haiti (hlasovanie)
  
8.4.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (odporúčanie) *** (hlasovanie)
  
8.5.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (hlasovanie)
  
8.6.Situácia v Bolívii (hlasovanie)
  
8.7.Naliehavá situácia v oblasti klímy a životného prostredia (hlasovanie)
  
8.8.Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (hlasovanie)
  
8.9.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (hlasovanie)
  
8.10.Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (hlasovanie)
  
8.11.Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (hlasovanie)
  
8.12.Kríza Odvolacieho orgánu WTO (hlasovanie)
  
8.13.Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zákaznícka linka 0800 (rozprava)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Petície
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Skončenie rokovania
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (192 kb) Prezenčná listina (61 kb) Výsledky hlasovania (203 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3423 kb) 
 
Zápisnica (192 kb) Prezenčná listina (61 kb) Výsledky hlasovania (203 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3423 kb) 
 
Zápisnica (83 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (61 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (170 kb) 
 
Zápisnica (312 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (188 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1042 kb) 
Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia