Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku
  3.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  5.1.Haiti
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
 8.Hlasovanie
  8.1.Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku (hlasovanie)
  8.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera (hlasovanie)
  8.3.Haiti (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (odporúčanie) *** (hlasovanie)
  8.5.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Bolívii (hlasovanie)
  8.7.Naliehavá situácia v oblasti klímy a životného prostredia (hlasovanie)
  8.8.Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (hlasovanie)
  8.9.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (hlasovanie)
  8.10.Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (hlasovanie)
  8.11.Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (hlasovanie)
  8.12.Kríza Odvolacieho orgánu WTO (hlasovanie)
  8.13.Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zákaznícka linka 0800 (rozprava)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Petície
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Skončenie rokovania
 20.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (192 kb)
24/02/2020 15:06
  Prezenčná listina (61 kb)
14/01/2020 15:36
 
Zápisnica (83 kb)
24/02/2020 15:06
  Prezenčná listina (11 kb)
14/01/2020 15:36
  Výsledky hlasovaní (61 kb)
24/02/2020 15:04
  Hlasovania podľa mien (170 kb)
24/02/2020 15:03
 
Zápisnica (312 kb)
24/02/2020 15:06
  Prezenčná listina (71 kb)
14/01/2020 15:36
  Výsledky hlasovaní (188 kb)
24/02/2020 15:04
  Hlasovania podľa mien (1042 kb)
24/02/2020 15:03
Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia