Indiċi 
Minuti
PDF 197kWORD 62k
Il-Ħamis, 28 ta' Novembru 2019 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Is-sitwazzjoni tal-libertajiet fl-Alġerija 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
Wara l-§ 31IDVSI-159, 471, 28
2IDVSI-135, 463, 67
Wara l-§ 43IDVSI-140, 484, 37
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0193/2019ECR
B9-0194/2019S&D
B9-0195/2019ID
B9-0196/2019PPE
B9-0199/2019Renew
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID:emendi 1, 2, 3

 2. Kuba, il-każ ta' Jose Daniel Ferrer 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)
§ 1§test oriġinaliVSI+616, 29, 18
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+382, 243, 42
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0200/2019PPE
B9-0202/2019ECR
B9-0205/2019S&D
B9-0207/2019GUE/NGL
B9-0210/2019Verts/ALE
B9-0213/2019Renew
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D:§ 1
PPE:votazzjoni finali RC-B9-0200/2019
Talbiet għal votazzjoni separata
S&D:§ 1

 3. Il-Haiti 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0214/2019PPE
B9-0217/2019Verts/ALE
B9-0219/2019ECR
B9-0221/2019S&D
B9-0222/2019GUE/NGL
B9-0223/2019Renew

 4. Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja *** 

Rakkomandazzjoni: Bernd Lange (A9-0038/2019)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
votazzjoni: proċedura ta' approvazzjoniVSI+457, 140, 71

 5. Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja (riżoluzzjoni) 

Rapport: Bernd Lange (A9-0037/2019)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
§ 11GUE/NGL-
§ 22GUE/NGL-
§ 33GUE/NGLVSI-190, 462, 16
Wara l-§ 44GUE/NGLVSI-242, 403, 20
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+459, 145, 66
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGLemendi 3, 4
Varji
Helmut Scholz (Grupp GUE/NGL) huwa wkoll firmatarju tal-emendi 1 sa 4.

 6. Is-sitwazzjoni fil-Bolivja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
Qabel il-§ 11GUE/NGLVSI-110, 474, 87
§ 32GUE/NGLVSI-270, 377, 24
Wara l-§ 33GUE/NGLVSI-144, 490, 36
Wara l-§ 49Verts/ALE-
Wara l-§ 84GUE/NGLVSI-161, 491, 16
Premessa D5EmTVerts/ALE-
Premessa G6Verts/ALE-
Premessa H7EmTVerts/ALEVE-263, 343, 66
Premessa K8Verts/ALE-
Wara l-premessa K10Verts/ALE-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+425, 132, 109
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0187/2019PPE
B9-0188/2019Verts/ALE
B9-0189/2019ECR
B9-0190/2019GUE/NGL
B9-0191/2019Renew
B9-0192/2019S&D
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emendi 1, 2, 3, 4; votazzjoni finali RC-B9-0187/2019
PPE:votazzjoni finali RC-B9-0187/2019

 7. Emerġenza klimatika u ambjentali 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)
Titlu10PPEVE-238, 412, 20
§ 17MembriVmaq
1/VSI-101, 560, 9
2/VSI-95, 563, 9
11IDVSI-124, 538, 3
9PPEVE-227, 418, 21
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+374, 269, 23
2+
§ 216ECRVmaq
1/VSI-101, 555, 15
2/VSI
15GUE/NGLVSI-148, 514, 9
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+609, 59, 6
2/VSI+543, 119, 8
3/VSI+532, 122, 15
4/VSI+465, 192, 16
Wara l-§ 217ECRVmaq
1/VSI+491, 165, 17
2/VSI+405, 219, 41
Wara l-§ 31Verts/ALE, GUE/NGLVSI+352, 303, 5
Wara l-§ 42Verts/ALE, GUE/NGLVSI-155, 507, 8
Wara l-§ 53Verts/ALE, GUE/NGLVSI-260, 394, 16
Wara l-§ 618Verts/ALE, GUE/NGLVSI-158, 495, 21
Kunsiderazzjoni 4§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Wara l-kunsiderazzjoni 56MembriVSI-95, 555, 24
Premessa A12GUE/NGL-
§test oriġinaliVsep+
Premessa B4Renew+
13GUE/NGL-
Premessa C14GUE/NGL-
5Renew+
8PPE-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+429, 225, 19
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0209/2019RenewVSI
B9-0211/2019Verts/ALEVSI
B9-0212/2019S&D
B9-0215/2019PPE
B9-0216/2019ECR
B9-0218/2019IDVSI
B9-0220/2019GUE/NGL
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:votazzjoni finali RC-B9-0209/2019
Verts/ALE:emendi 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18 votazzjoni finali RC-B9-0209/2019, votazzjoni finali B9-0209/2019, votazzjoni finali B9-0211/2019
ECR:emendi 7, 16, 17
ID:§§ 1 (l-ewwel parti), 2; emendi 6, 11; votazzjoni finali RC-B9-0209/2019, votazzjoni finali B9-0218/2019
Talbiet għal votazzjoni separata
ID:Premessa A
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ID:
emenda 7
l-ewwel parti"Ifakkar li t-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-ħafna sfidi li qed tiffaċċja l-umanità u li l-istati u l-partijiet interessati kollha madwar id-dinja jeħtiġilhom jagħmlu l-almu tagħhom biex ikejlu dan it-tibdil b'mod xjentifiku sabiex il-politika, u speċjalment l-infiq, tkun ibbażata fuq fatti osservabbli u mhux fuq mudelli li jnisslu biża' apokalittika jew mhux affidabbli; jenfasizza li m'hemm l-ebda kunsens xjentifiku dwar liema perċentwal ta' tibdil fil-klima huwa antropoġeniku u liema perċentwal huwa naturali;"
it-tieni parti"jinnota li t-temperaturi globali qed jiżdiedu ħafna aktar bil-mod milli previst u li, għalhekk, ma hemm l-ebda emerġenza klimatika u ambjentali;"
emenda 16
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "b'mod urġenti", "u timplimenta" u "lejn emissjonijiet żero netti sal-2050 u li jista' jinkiseb"
it-tieni partidan il-kliem
§ 1
l-ewwel parti"Jiddikjara emerġenza klimatika u ambjentali;"
it-tieni partijistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-atturi globali kollha sabiex, b'mod urġenti jieħdu l-azzjoni konkreta meħtieġa sabiex jiġġieldu din it-theddida u jrażżnuha qabel ma jkun tard wisq, u jiddikjara l-impenn tiegħu favur dan il-għan;"
Kunsiderazzjoni 4
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "l-aktar evidenza xjentifika reċenti u komprensiva dwar l-effetti ta' ħsara tat-tibdil fil-klima li tinsab"
it-tieni partidan il-kliem
PPE, ID:
emenda 17
l-ewwel parti"Jirrikonoxxi r-responsabbiltà istituzzjonali tiegħu li jnaqqas il-marka tal-karbonju tiegħu; jipproponi li jadotta l-miżuri proprji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, inkluż bit-tibdil tal-vetturi tal-flotta tiegħu b'vetturi b'emissjonijiet żero"
it-tieni parti"u jistieden lill-Istati Membri kollha jaqblu fuq sede unika għall-Parlament Ewropew;"
§ 2
l-ewwel parti"Iħeġġeġ lill-Kummissjoni l-ġdida tivvaluta bis-sħiħ l-impatt klimatiku u ambjentali tal-proposti leġiżlattivi u baġitarji rilevanti kollha" minbarra l-kliem: "l-impatt klimatiku u"
it-tieni parti"l-impatt klimatiku u"
it-tielet parti"u tiżgura li dawn ikunu allinjati bis-sħiħ mal-għan li t-tisħin globali jinżamm taħt il-1,5 °C"
ir-raba' partiu li ma jkunux qed jikkontribwixxu għat-telf tal-bijodiversità;"

 8. Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima (COP25) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0174/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0174/2019
(commission ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Qabel il-§ 111S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLVSI-175, 259, 234
§ 151GUE/NGLVSI-123, 534, 13
§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+606, 55, 8
Wara l-§ 352GUE/NGLVSI+420, 231, 19
§ 9§test oriġinaliVmaq
1/VSI+548, 74, 48
2+
3+
§ 14§test oriġinaliVmaq
1/VSI+537, 119, 15
2+
§ 20§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 2143ECRVE-294, 367, 9
§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 2244ECRVSI-151, 492, 32
§ 2345ECRVSI-243, 407, 19
53GUE/NGLVmaq
1/VSI-131, 409, 129
2-
1Verts/ALEVSI-154, 402, 115
19PPEVSI-199, 447, 25
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+520, 135, 13
2/VSI+382, 271, 14
§ 2454GUE/NGL-
2Verts/ALEVSI-151, 398, 120
20PPEVSI-185, 452, 32
§test oriġinaliVSI+388, 271, 9
§ 2521PPEVE+352, 309, 7
§ 26§test oriġinaliVmaq
1/VSI+634, 27, 8
2+
§ 27§test oriġinaliVSI+540, 108, 21
§ 28§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 3255GUE/NGL-
§test oriġinaliVsep/VE+374, 277, 21
§ 33§test oriġinaliVSI+363, 287, 20
§ 3456GUE/NGL-
§ 3557GUE/NGLVSI-280, 375, 12
Wara l-§ 3558GUE/NGLVSI-261, 388, 16
59GUE/NGLVE-263, 386, 11
§ 3646ECR-
Wara l-§ 3922PPEVSI+356, 298, 17
§ 4060GUE/NGLVE+549, 98, 21
§ 4261GUE/NGL-
§ 4537PPEVE-260, 396, 17
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+375, 280, 12
2+
§ 4662GUE/NGLVSI-137, 482, 47
§ 523Verts/ALEVmaq
1/VSI+491, 147, 33
2/VSI-222, 419, 23
10RenewVmaq
1
2
63GUE/NGL
§test oriġinaliVmaq
1/VSI
2/VSI
3/VSI
4/VSI
5/VSI
6/VSI
Wara l-§ 524Verts/ALEVSI+343, 306, 7
64GUE/NGLVE-125, 536, 5
§ 5365GUE/NGLVE+336, 314, 6
§test oriġinaliVmaq
1
2
Wara l-§ 5323PPE-
47ECRVSI-312, 331, 22
§ 54§test oriġinaliVsep+
§ 5638MembriVSI+322, 298, 45
§test oriġinaliVSI
§ 58§test oriġinaliVmaq
1/VE+587, 55, 9
2/VE-305, 342, 18
§ 6148ECRVSI-235, 368, 58
§ 6266GUE/NGLVE-269, 381, 19
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+519, 122, 19
2+
3+
§ 64§test oriġinaliVsep+
Wara l-§ 6424PPEVE+341, 314, 11
25PPEVmaq
1/VSI+428, 207, 31
2/VSI-272, 354, 36
67GUE/NGLVSI-104, 430, 128
§ 6512rev=
26=
Membri
PPE
Vmaq
1/VSI-262, 394, 9
2/VSI-177, 459, 24
49ECR-
§test oriġinaliVsep+
§ 6613=
27=
Membri
PPE
VSI-266, 360, 40
§test oriġinaliVsep+
Wara l-§ 665Verts/ALE+
14=
28=
Membri
PPE
-
15=
29=
Membri
PPE
-
16=
30=
Membri
PPE
-
§ 6731EmTPPEVSI-140, 463, 57
Wara l-§ 676Verts/ALEVSI+487, 136, 40
§ 689Verts/ALEVSI+366, 256, 38
32PPEVSI-119, 502, 36
§test oriġinaliVmaq
1
2
3
4
5
6
§ 6934PPE-
§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+364, 280, 13
Wara l-§ 6918=
35=
Membri
PPE
Vmaq
1/VE+341, 308, 10
2/VE-222, 404, 25
§ 7068GUE/NGLVmaq
1/VSI-165, 474, 21
2-
§ 7169GUE/NGL-
§ 7236PPEVE+305, 293, 54
50ECR
§ 7370GUE/NGLVE+429, 198, 18
§ 757EmTVerts/ALEVSI-167, 477, 17
§ 768EmTVerts/ALE-
§ 77§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+364, 284, 9
§ 78§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+611, 40, 8
§ 80§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+538, 76, 42
§ 82§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+526, 122, 8
§ 83§test oriġinaliVsep+
§ 90§test oriġinaliVsep+
§ 91§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 11371GUE/NGL-
Wara l-§ 11472GUE/NGLVSI-100, 481, 77
§ 115§test oriġinaliVsep+
§ 116§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+528, 88, 41
§ 118§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Kunsiderazzjoni 1839ECRVE+415, 194, 44
Premessa B40ECR-
Premessa C41ECR-
Premessa I§test oriġinaliVsep+
Premessa K§test oriġinaliVSI+481, 148, 25
Premessa L42ECRVmaq
1/VE-122, 520, 10
2-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+430, 190, 34
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:emendi 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D:emenda 11
GUE/NGL:emendi 51, 52, 53 (l-ewwel parti), 57, 58, 62, 67, 68 (l-ewwel parti), 72
ID:§§ 1 (it-tieni parti), 9 (l-ewwel parti), 14 (l-ewwel parti), 23, 26 (l-ewwel parti), 33, 45 (l-ewwel parti), 52 (it-tielet parti), 56, 62 (l-ewwel parti), 78 (it-tieni parti), 80 (it-tieni parti), 82 (it-tieni parti), 116 (it-tieni parti); Premessa K; votazzjoni finali
ECR:Emendi 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE:emendi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; votazzjoni finali
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§§ 27, 33, 56, 65, 66
Membri:§§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; Premessa I
Renew:§ 56
GUE/NGL:§§ 64, 83, 90; Premessa K
ECR:§ 27
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
emenda 3
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: jiddispjaċih, madankollu, li l-politika riveduta tiegħu ta' self għall-enerġija għadha tippermetti investiment fl-infrastruttura għall-hekk imsejħa "gassijiet b'livell baxx ta' karbonju" mingħajr salvagwardji ambjentali ċari u konkreti;
it-tieni partidan il-kliem
emenda 10
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "u jtemm l-appoġġ tiegħu għal proġetti tal-fjuwils fossili sal-2021, u bl-attivitajiet kollha ta' finanzjament tiegħu allinjati mal-prinċipji u l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi sal-2020;"
it-tieni partidan il-kliem
emenda 18=35=
l-ewwel parti"Iħeġġeġ żieda fil-finanzjament għar-riċerka u l-varar fis-suq tal-fjuwils alternattivi."
it-tieni parti"Jinnota li l-inċentivar tal-aċċess għas-suq u l-użu ta' fjuwils alternattivi għandhom dejjem igawdu prijorità fuq aktar tassazzjoni fuq il-fjuwil;"
emenda 42
l-ewwel parti"billi t-tibdil fil-klima jaffettwa b'mod sproporzjonat lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw u, minkejja dan, joħolqu aktar emissjonijiet tas-CO2 mill-pajjiżi żviluppati;"
it-tieni parti"billi d-differenzjazzjoni binarja bejn pajjiżi "żviluppati" u "li qed jiżviluppaw" (pajjiżi inklużi/mhux inklużi fl-Anness I) m'għadhiex ġustifikata fl-ambitu tal-azzjoni klimatika multilaterali;"
§ 77
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "sal-2020"
it-tieni partidan il-kliem
Membri
§ 23
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "NDC", "b'mira ta' tnaqqis ta' 55 % fl-ekonomija kollha fir-rigward tal-emissjonijiet domestiċi ta' gassijiet b'effett ta' serra sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990"
it-tieni partidan il-kliem
§ 28
l-ewwel parti"Jikkunsidra li għandha titkompla l-ħidma fuq l-iżvilupp ta' mudell affidabbli biex jitkejjel l-impatt klimatiku bbażat fuq il-konsum;"
it-tieni parti"jinnota l-konklużjoni fl-analiżi dettaljata tal-Kummissjoni li l-isforzi tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-produzzjoni tagħha huma xi ftit jew wisq stabbilizzati mill-importazzjonijiet ta' oġġetti b'marka tal-karbonju ogħla, iżda li minkejja dan, l-UE kkontribwiet b'mod sinifikanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet f'pajjiżi oħra minħabba ż-żieda fil-fluss kummerċjali u fit-titjib fl-effiċjenza tal-karbonju tal-esportazzjonijiet tagħha;"
§ 118
l-ewwel parti"Jemmen li, billi l-Parlament Ewropew irid jagħti l-kunsens tiegħu għall-ftehimiet internazzjonali u billi huwa jaqdi rwol ċentrali fl-implimentazzjoni interna tal-Ftehim ta' Pariġi bħala koleġiżlatur, jeħtieġ li huwa jifforma parti integrali mid-delegazzjoni tal-UE;"
it-tieni parti"jistenna, għalhekk, li jitħalla jattendi l-laqgħat ta' koordinament tal-UE fil-COP25 (il-25 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima) f'Madrid u li jkollu garanzija ta' aċċess għad-dokumenti preparatorji kollha mill-mument li fih jinfetħu n-negozjati;"
GUE/NGL
emenda 53
l-ewwel parti"Jappoġġa l-aġġornament tal-NDC tal-UE"
it-tieni parti"jemmen li dan għandu jsir flimkien mal-inklużjoni fid-dritt tal-Unjoni tal-għan li tinkiseb in-newtralità klimatika mill-iktar fis possibbli, idealment sal-2040 u mhux iktar tard mill-2050; jappella wkoll lil ekonomiji globali oħrajn jaġġornaw l-NDCs tagħhom bil-għan li jinkisbu effetti globali;"
emenda 68
l-ewwel parti"Ifakkar li 23 % tal-emissjonijiet globali tal-gassijiet b'effett ta' serra joriġinaw mill-agrikoltura u 80 % tad-deforestazzjoni hija marbuta mal-agrikoltura madwar id-dinja; jenfasizza li, sabiex tiġi żgurata nutrizzjoni suffiċjenti għal popolazzjoni dinjija li qed tikber, jinħtieġu investimenti fil-biedja agroekoloġika, fil-produzzjoni sostenibbli u fix-xejriet tal-konsum; jissottolinja li l-effiċjenza waħedha ma tikkostitwix strateġija adegwata ta’ dekarbonizzazzjoni għas-settur agrikolu;"
it-tieni partijappella lill-Partijiet kollha sabiex jippromwovu b’mod attiv dieti tajbin għas-saħħa u sostenibbli;"
§ 21
l-ewwel parti"Jenfasizza l-importanza li UE jkollha politika ambizzjuża u inklużiva dwar il-klima bil-għan li taġixxi bħala sieħba kredibbli u affidabbli fix-xena globali u biex l-UE żżomm ir-rwol tagħha bħala mexxejja globali fir-rigward tal-klima;"
it-tieni parti"jissottolinja l-ħtieġa, għalhekk, li l-UE tinvesti u tagħmel avvanzi sinifikanti fir-riċerka u l-innovazzjonijiet applikabbli b'mod industrijali;"
ID:
§ 1
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "u li l-istati u l-atturi kollha madwar id-dinja jeħtieġ li jagħmlu l-almu tagħhom biex jiġġieldu"
it-tieni partidan il-kliem
§ 14
l-ewwel parti"Jenfasizza li l-livell attwali ta' ambizzjoni tal-NDC ikun jeħtieġ li jiżdied b'ħames darbiet sabiex ma jinqabiżx il-limitu ta' 1,5°C;"
it-tieni partijenfasizza li din l-ambizzjoni globali għadha teknikament fattibbli, u tista' twassal għal diversi kobenefiċċji għall-ambjent u s-saħħa pubblika;"
§ 26
l-ewwel parti"Jenfasizza li l-politiki kollha dwar il-klima għandhom jiġu segwiti skont il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta u f'kooperazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali;"
it-tieni parti"iqis, għaldaqstant, li sħubijiet soċjali msaħħa u involviment tas-soċjetà ċivili, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE, huma fundamentali biex tinkiseb in-newtralità klimatika fis-setturi kollha tas-soċjetà b'mod ġust, inklużiv u sostenibbli mil-lat soċjali; huwa tal-opinjoni li soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura u r-restawr u l-konservazzjoni tal-ekosistemi u d-diversità bijoloġika huma fatturi essenzjali li jiffaċilitaw il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih;"
§ 45
l-ewwel parti"Itenni li l-PAK m'għandhiex tibqa' tipprovdi sussidji għal attivitajiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent u l-klima"
it-tieni parti"fosthom it-tbattil tat-torbieri u l-astrazzjoni eċċessiva tal-ilma għall-irrigazzjoni, u lanqas m'għandha tippenalizza l-preżenza tas-siġar fiż-żoni agrikoli;"
§ 78
l-ewwel parti"Jilqa' favorevolment id-dħul fis-seħħ tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal; jemmen li din għandha tagħti lill-UE momentum ġdid sabiex tirrivedi malajr ir-Regolament dwar il-gassijiet fluworurati biex tindirizza n-nuqqasijiet magħrufa li jheddu l-ambizzjoni tal-UE dwar il-klima, bħall-kummerċ illegali tal-idrofluworokarburi (HFCs)"
it-tieni partiu azzjoni insuffiċjenti kontra l-użu tal-eżafluworur tal-kubrit (SF6)"
§ 80
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "u biex id-dinja tara li l-industrija u n-newtralità klimatika mhumiex inkompatibbli;"
it-tieni partidan il-kliem
§ 82
l-ewwel partiIt-test kollu għajr il-kliem: "u ta' liġi tal-UE dwar il-klima"
it-tieni partidan il-kliem
§ 116
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "itenni d-dispjaċir tiegħu, għalhekk, meta l-President tal-Istati Uniti Donald Trump ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jirtira l-Istati Uniti mill-Ftehim ta' Pariġi;"
it-tieni partidan il-kliem
ECR:
§ 20
l-ewwel parti"Jilqa' t-tnedija tal-Alleanza għall-Ambizzjoni Klimatika matul is-Summit 2019 tan-NU dwar l-Azzjoni Klimatika, li jinkludi 59 Parti għall-UNFCCC li urew l-intenzjoni tagħhom li jippreżentaw NDCs imsaħħa sal-2020, kif previst fil-Ftehim ta' Pariġi, u 65 Parti, inkluża l-UE, qed jaħdmu biex jiksbu newtralità f'termini ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra"
it-tieni parti"sal-2050; jiddeplora l-fatt, madankollu, li mhux l-Istati Membri kollha tal-UE kienu lesti jappoġġaw żieda fil-livell ta' ambizzjoni tal-NDC tal-UE, minkejja t-talbiet tal-Parlament Ewropew;"
§ 53
l-ewwel parti"Jisħaq fuq l-importanza li ssir tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija newtrali għall-klima u l-ħtieġa ta' approċċ antiċipatorju u parteċipatorju li jiżgura li ċ-ċittadini jibbenefikaw mit-tranżizzjoni u jappoġġa lill-aktar komunitajiet u reġjuni vulnerabbli; iqis il-ħolqien ta' fond ta' tranżizzjoni ġust bħala waħda mill-għodod li tista' tintuża, fil-livell tal-UE, biex tiggarantixxi tranżizzjoni inklużiva u infurmata għall-persuni u r-reġjuni fl-UE li huma l-iktar affettwati mid-dekarbonizzazzjoni, bħar-reġjuni tal-minjieri tal-faħam li jinsabu fi tranżizzjoni; jirrikonoxxi li l-fondi ta' kumpens waħedhom mhumiex garanzija għal tranżizzjoni ġusta, u li kwalunkwe politika ta' tranżizzjoni għandha tkun ibbażata fuq strateġija komprensiva tal-UE għall-iżvilupp u l-modernizzazzjoni ta' dawk ir-reġjuni tal-UE u fuq sostenn għal dawk li jinsabu fuq quddiem nett tat-tranżizzjoni; jemmen li t-tranżizzjoni tal-UE f'dak li jikkonċerna l-klima trid tkun sostenibbli mil-lat ekoloġiku, ekonomiku u soċjali; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jistabbilixxu politiki u finanzjament xierqa f'dan ir-rigward"
it-tieni parti"politiki li jiddependu fuq impenji ta' dekarbonizzazzjoni ċari, kredibbli u infurzabbli, fuq medda ta' żmien qasira u twila li jinkludu lill-ekonomija kollha, meħuda mill-Istati Membri kkonċernati, inkluża l-integrazzjoni fl-NECPs finali tagħhom ta' politiki konkreti li għandhom l-għan li jeliminaw b'mod gradwali l-faħam f'qafas ta' żmien konsistenti mal-impenn tal-UE li t-tisħin globali żżommu konformi mal-objettivi fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi u l-mira tan-newtralità klimatika tal-2050;"
§ 91
l-ewwel parti"Ifakkar li l-prijoritizzazzjoni tal-effiċjenza enerġetika, b'mod partikolari permezz tal-prinċipju ta' prevalenza tal-effiċjenza enerġetika, u t-tmexxija globali fl-enerġija rinnovabbli, huma tnejn mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni tal-Enerġija tal-UE; jissottolinja li l-mira tal-UE għall-enerġija rinnovabbli sal-2030 ġiet stabbilita għal 32 % jew aktar u l-mira tal-effiċjenza enerġetika tagħha għal 32.5 % jew aktar;"
it-tieni parti"jenfasizza li dawn il-miri – għalkemm iwasslu għal tnaqqis akbar fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra minn dak li kien previst qabel – mhumiex konformi mat-tnaqqis ta’ 50 sa 55 % propost mill-President-elett il-ġdid tal-Kummissjoni jew mal-għan li t-tisħin globali jiġi limitat għal 1.5 °C; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiddeterminaw l-isforzi addizzjonali meħtieġa biex tingħata spinta lill-enerġija rinnovabbli u lill-effiċjenza enerġetika skont il-mira tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra; jitlob li ssir promozzjoni globali tal-miżuri ta’ effiċjenza enerġetika u li jsir użu f’waqtu tal-enerġija rinnovabbli;"
Verts/ALE:
emenda 25
l-ewwel parti"Jieħu nota tal-aħbar tal-President elett tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen li l-ETS se tiġi estiża għal setturi li għadhom mhumiex koperti mis-sistema ta' negozjar tal-UE; jirrifjuta inklużjoni diretta fl-iskema tal-EU ETS;"
it-tieni parti"jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament u lill-Kunsill b'valutazzjoni tal-impatt dwar ETS distinta għal dawn is-setturi; jenfasizza bil-qawwa li sistema ta' prezz tas-CO2 m'għandhiex tissostitwixxi jew iddgħajjef miżuri eżistenti bħall-istandards tas-CO2 għall-karozzi u t-trakkijiet jew ir-Regolament dwar l-Azzjoni Klimatika, iżda għandha tikkomplementa l-leġiżlazzjoni eżistenti sabiex tissaħħaħ l-ambizzjoni tal-UE dwar il-klima bħala parti minn taħlita ta' politiki, kif imsemmi mill-Viċi President Eżekuttiv elett Frans Timmermans fis-smigħ tiegħu fil-Parlament;"
PPE, Verts/ALE:
emenda 12rev=26=
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra s-sostituzzjoni tal-kliem: "jkun kompletament dekarbonizzat sa mhux iktar tard mill-2050;" bil-kliem: "li jżomm il-perkors ambizzjuż attwali tiegħu tat-tnaqqis tal-emissjonijiet;"
it-tieni partiIs-sostituzzjoni tal-kliem: "jkun kompletament dekarbonizzat sa mhux iktar tard mill-2050;" bil-kliem: "li jżomm il-perkors ambizzjuż attwali tiegħu tat-tnaqqis tal-emissjonijiet;"
PPE, Membri:
§ 68
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "Ifakkar li huwa previst li l-emissjonijiet tas-CO2 mit-trasport bil-baħar se jiżdiedu b'bejn 50 % u 250 % fil-perjodu li jwassal sal-2050;", "qabel l-2023", "minnufih", "obbligatorji", "malajr kemm jista' jkun, azzjonijiet addizzjonali tal-UE", "bħall-inklużjoni tas-settur marittimu fl-ETS u"
it-tieni parti"Ifakkar li huwa previst li l-emissjonijiet tas-CO2 mit-trasport bil-baħar se jiżdiedu b'bejn 50 % u 250 % fil-perjodu li jwassal sal-2050;"
it-tielet parti"qabel l-2023"
ir-raba' parti"minnufih"
il-ħames parti"obbligatorji"
is-sitt parti"malajr kemm jista' jkun, azzjonijiet addizzjonali tal-UE", "bħall-inklużjoni tas-settur marittimu fl-ETS u"
§ 69
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "u bastimenti ekoloġiċi b'komponenti ekoloġiċi"
it-tieni partidan il-kliem
PPE, Membri, ID, ECR:
§ 52
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tiżgura li l-investimenti tal-UE jirrispettaw il-klima u l-bijodiversità, u biex, fejn applikabbli, tressaq regoli armonizzati u vinkolanti;"; "jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss ikun għalkollox konformi mal-Ftehim ta' Pariġi u li l-ebda nefqa m'għandha tmur kontra dan;", "jisħaq fuq l-importanza tar-riforniment tal-Fond Ekoloġiku għall-Klima (GCF) u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex tal-anqas jirduppjaw il-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-mobilizzazzjoni inizjali tar-riżorsi;", "jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment itemm malajr is-self għal proġetti ta' fjuwils fossili, ħlief meta jintuża l-gass, flimkien ma' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, bħala teknoloġija intermedjarja biex tissostitwixxi l-faħam, meta ma teżisti l-ebda alternattiva oħra, meta jiġu stabbiliti salvagwardji biex jiġu evitati l-effetti lock-in, u meta jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-perkors tal-emissjonijiet jibqa' konformi mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi;"
it-tieni parti"jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tiżgura li l-investimenti tal-UE jirrispettaw il-klima u l-bijodiversità, u biex, fejn applikabbli, tressaq regoli armonizzati u vinkolanti;"
it-tielet parti"jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss ikun għalkollox konformi mal-Ftehim ta' Pariġi u li l-ebda nefqa m'għandha tmur kontra dan;"
ir-raba' parti"jisħaq fuq l-importanza tar-riforniment tal-Fond Ekoloġiku għall-Klima (GCF) u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex tal-anqas jirduppjaw il-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-mobilizzazzjoni inizjali tar-riżorsi;"
il-ħames parti"jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment itemm malajr is-self għal proġetti ta' fjuwils fossili, ħlief meta jintuża l-gass, flimkien ma' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, bħala teknoloġija intermedjarja biex tissostitwixxi l-faħam"
is-sitt parti"meta ma teżisti l-ebda alternattiva oħra, meta jiġu stabbiliti salvagwardji biex jiġu evitati l-effetti lock-in, u meta jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-perkors tal-emissjonijiet jibqa' konformi mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi;"
PPE, Renew:
§ 58
l-ewwel parti"Ifakkar lill-Partijiet dwar il-ħtieġa li jallokaw riżorsi suffiċjenti sabiex l-impenji jissarrfu f'azzjonijiet u jiġu implimentati l-miżuri meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi; jappoġġja l-momentum li qed jikber għall-introduzzjoni ta' mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntieri tal-UE għall-importazzjonijiet lejn l-UE sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi ta' kummerċ internazzjonali u tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju;"
it-tieni parti"għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu kemm jista' jkun malajr tassazzjoni tal-karbonju ġusta u progressiva;"
ID, ECR:
§ 9
l-ewwel parti"Jissottolinja li r-rapport speċjali tal-IPCC dwar it-tisħin ta' 1,5 °C jirrappreżenta l-iktar valutazzjoni komprensiva u xjentifika aġġornata tal-perkorsi ta' mitigazzjoni f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi;"
it-tieni parti"jenfasizza l-fatt li, skont dan ir-rapport, sabiex ikun hemm possibbiltà li ż-żieda fit-tisħin globali tinżamm għal inqas minn 1,5 °C sal-2100, mingħajr l-ebda eċċess jew b'eċċess limitat, jeħtieġ li tintlaħaq newtralità f'termini ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra fil-livell globali sa mhux iktar tard mill-2067, u li sal-2030 l-emissjonijiet globali annwali ta' gassijiet serra jeħtieġ li jitnaqqsu għal massimu ta' 27,4 Gt CO2eq kull sena; jenfasizza l-fatt li, fid-dawl ta' dawn is-sejbiet u b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, jeħtieġ li l-UE bħala mexxejja globali u flimkien mal-ekonomiji globali ewlenin l-oħrajn jistinkaw biex jiksbu", "malajr kemm jista' jkun", u "newtralità f'termini ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra"
it-tielet parti"u sa mhux iktar tard mill-2050"
Membri, ID:
§ 62
l-ewwel parti"Jissottolinja li 80 % tal-persuni spostati minħabba t-tibdil fil-klima huma nisa u tfal"
it-tieni parti"li ġeneralment jintlaqtu iktar mit-tibdil fil-klima mill-irġiel u jġorru iktar minnhom il-piż tiegħu, minkejja li ma jkunux involuti daqshom fit-teħid ta' deċiżjonijiet importanti fir-rigward tal-azzjoni dwar il-klima; jenfasizza, għalhekk, li l-emanċipazzjoni tal-ġeneri emarġinati kollha, kif ukoll il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali fil-fora internazzjonali bħall-UNFCCC u fit-tmexxija tagħhom, u l-involviment tagħhom fl-azzjoni dwar il-klima fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, jirrappreżentaw elementi fundamentali għas-suċċess u l-effikaċja ta' tali azzjoni"
it-tielet parti"jemmen li l-UE u l-Istati Membri għandhom jappoġġjaw bis-sħiħ l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-UNFCCC, b'mod partikolari permezz tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru fil-politiki tal-UE dwar il-klima u l-iżvilupp, u għandhom jippromwovu l-parteċipazzjoni tan-nisa indiġeni u tad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fil-proċess tal-UNFCCC;"
Varji
L-emendi 17 u 33 ġew irtirati.
Stéphane Séjourné u Chrysoula Zacharopoulou (Grupp Renew) irtiraw il-firma tagħhom mill-emenda 38.
Jadwiga Wiśniewska u l-Grupp ECR irtiraw l-appoġġ tagħhom mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0174/2019.

 9. L-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0224/2019
(ECR)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI-117, 493, 32
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Wara l-§ 11IDVSI-157, 454, 24
§ 24Renew, S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+345, 260, 36
§ 7§test oriġinaliVSI+445, 112, 78
Wara l-§ 223IDVSI-42, 554, 44
Wara l-kunsiderazzjoni 62IDVSI-145, 470, 24
Premessa L§test oriġinaliVSI+407, 138, 93
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+500, 91, 50
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0226/2019
(ID)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR:votazzjoni finali B9-0224/2019
Renew:emenda 4
Verts/ALE:§ 7; Premessa l; votazzjoni finali B9-0225/2019
ID:emendi 1, 2, 3
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§ 7; Premessa L
Varji
Samira Rafaela, Martin Hojsík u Dragoş Pîslaru (Grupp Renew) kienu wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0225/2019.

 10. Azzjonijiet riċenti mill-Federazzjoni Russa kontra mħallfin, prosekuturi u investigaturi Litwani involuti fl-investigazzjoni tal-ġrajjiet traġiċi tat-13 ta' Jannar 1991 f'Vilnius 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+493, 43, 86
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0182/2019PPE
B9-0183/2019Verts/ALE
B9-0184/2019ECR
B9-0185/2019S&D
B9-0186/2019Renew
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:votazzjoni finali RC-B9-0182/2019

 11. Miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
Wara l-§ 16GUE/NGL-
Wara l-§ 42Verts/ALE-
§ 6§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 7§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Wara l-§ 74Verts/ALE-
5Verts/ALE-
11IDVSI-99, 523, 3
Wara l-§ 157GUE/NGL-
Wara l-§ 163Verts/ALE-
8GUE/NGL-
Qabel il-Premessa A1Verts/ALE-
Premessa D9ID-
Wara l-premessa F10IDVSI-97, 522, 6
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0197/2019ECR
B9-0198/2019S&D
B9-0201/2019PPE
B9-0203/2019Renew
B9-0204/2019Verts/ALE
B9-0206/2019GUE/NGL
B9-0208/2019ID
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID:emendi 10, 11
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Renew:
§ 6
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu, f'dan il-kuntest, dwar in-nuqqas ta’ finanzjament xieraq għal dawn l-iskopijiet fil-baġit 2020;"
it-tieni partidan il-kliem
§ 7
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "bħalma huma l-iskemi ta' ħżin privat u l-irtirar mis-suq, u kwalunkwe strument ġdid jew strument ieħor disponibbli u miżuri rilevanti"
it-tieni partidan il-kliem

 12. Il-Kriżi tal-Korp tal-Appell tad-WTO 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0181/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0181/2019
(Kumitat INTA)
Wara l-§ 32GUE/NGLVSI-51, 544, 12
Wara l-§ 41PPE+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+506, 46, 61
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:votazzjoni finali
GUE/NGL:emenda 2

 13. In-negozjati li għaddejjin għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0175/2019

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0175/2019
(Kumitat DEVE)
§ 17§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 231PPEVE+340, 250, 13
§ 252PPEVmaq
1/VE-278, 311, 5
2
5Verts/ALE-
§test oriġinaliVSI+295, 286, 22
Wara l-premessa E3Verts/ALE-
4Verts/ALE-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID:§ 25
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§ 25
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Renew:
emenda 2
l-ewwel partiIt-test sħiħ minbarra l-kliem: "speċjalment b'rabta ma' kwistjonijiet relatati mal-klima, il-kummerċ, is-sigurtà u l-migrazzjoni;"
it-tieni partidan il-kliem
PPE, ECR:
§ 17
l-ewwel parti"Jisħaq fuq l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa bħala xprun tal-iżvilupp u jistieden lill-UE u lill-pajjiżi tal-AKP jinkludu l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala kwistjoni trasversali fil-ftehim;"
it-tieni parti"jissottolinja l-importanza li l-partijiet jimpenjaw ruħhom favur is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati u favur l-implimentazzjoni sħiħa tal-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp;"
Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Lulju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza