Index 
Notulen
PDF 185kWORD 60k
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije 

Ontwerpresoluties: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
na § 31IDHS-159, 471, 28
2IDHS-135, 463, 67
na § 43IDHS-140, 484, 37
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0193/2019ECR
B9-0194/2019S&D
B9-0195/2019ID
B9-0196/2019PPE
B9-0199/2019Renew
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID:amendementen 1, 2, 3

 2. Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer 

Ontwerpresoluties: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)
§ 1§oorspronkelijke tekstHS+616, 29, 18
stemming: resolutie (als geheel)HS+382, 243, 42
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0200/2019PPE
B9-0202/2019ECR
B9-0205/2019S&D
B9-0207/2019GUE/NGL
B9-0210/2019Verts/ALE
B9-0213/2019Renew
Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D:§ 1
PPE:eindstemming RC-B9-0200/2019
Verzoeken om aparte stemming
S&D:§ 1

 3. Haïti 

Ontwerpresoluties: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0214/2019PPE
B9-0217/2019Verts/ALE
B9-0219/2019ECR
B9-0221/2019S&D
B9-0222/2019GUE/NGL
B9-0223/2019Renew

 4. Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit *** 

Aanbeveling: Bernd Lange (A9-0038/2019)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringsprocedureHS+457, 140, 71

 5. Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie) 

Verslag: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 11GUE/NGL-
§ 22GUE/NGL-
§ 33GUE/NGLHS-190, 462, 16
na § 44GUE/NGLHS-242, 403, 20
stemming: resolutie (als geheel)HS+459, 145, 66
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGLamendementen 3, 4
Diversen
Helmut Scholz (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van amendementen 1 t/m 4.

 6. De situatie in Bolivia 

Ontwerpresoluties: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
voor § 11GUE/NGLHS-110, 474, 87
§ 32GUE/NGLHS-270, 377, 24
na § 33GUE/NGLHS-144, 490, 36
na § 49Verts/ALE-
na § 84GUE/NGLHS-161, 491, 16
overw D5SVerts/ALE-
overw G6Verts/ALE-
overw H7SVerts/ALEES-263, 343, 66
overw K8Verts/ALE-
na overw K10Verts/ALE-
stemming: resolutie (als geheel)HS+425, 132, 109
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0187/2019PPE
B9-0188/2019Verts/ALE
B9-0189/2019ECR
B9-0190/2019GUE/NGL
B9-0191/2019Renew
B9-0192/2019S&D
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendementen 1, 2, 3, 4; eindstemming RC-B9-0187/2019
PPE:eindstemming RC-B9-0187/2019

 7. Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu 

Ontwerpresoluties: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenllijke ontwerpresolutie RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)
titel10PPEES-238, 412, 20
§ 17ledenso
1/HS-101, 560, 9
2/HS-95, 563, 9
11IDHS-124, 538, 3
9PPEES-227, 418, 21
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+374, 269, 23
2+
§ 216ECRso
1/HS-101, 555, 15
2/HS
15GUE/NGLHS-148, 514, 9
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+609, 59, 6
2/HS+543, 119, 8
3/HS+532, 122, 15
4/HS+465, 192, 16
na § 217ECRso
1/HS+491, 165, 17
2/HS+405, 219, 41
na § 31Verts/ALE, GUE/NGLHS+352, 303, 5
na § 42Verts/ALE, GUE/NGLHS-155, 507, 8
na § 53Verts/ALE, GUE/NGLHS-260, 394, 16
na § 618Verts/ALE, GUE/NGLHS-158, 495, 21
visum 4§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na visum 56ledenHS-95, 555, 24
overw A12GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstas+
overw B4Renew+
13GUE/NGL-
overw C14GUE/NGL-
5Renew+
8PPE-
stemming: resolutie (als geheel)HS+429, 225, 19
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0209/2019RenewHS
B9-0211/2019Verts/ALEHS
B9-0212/2019S&D
B9-0215/2019PPE
B9-0216/2019ECR
B9-0218/2019IDHS
B9-0220/2019GUE/NGL
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:eindstemming RC-B9-0209/2019
Verts/ALE:amendementen 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; eindstemming RC-B9-0209/2019, eindstemming B9-0209/2019, eindstemming B9-0211/2019
ECR:amendementen 7, 16, 17
ID:§§ 1 (1e deel), 2; amendementen 6, 11; eindstemming RC-B9-0209/2019, eindstemming B9-0218/2019
Verzoeken om aparte stemming
ID:overweging A
Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
amendement 7
1e deel“brengt in herinnering dat de klimaatverandering een van de vele uitdagingen is waar de mensheid voor staat en dat alle staten en belanghebbenden over heel de wereld alles in het werk moeten stellen om dit op een wetenschappelijke manier te meten, zodat het beleid, en met name financiering, wordt gebaseerd op observeerbare feiten en niet op apocalyptische paniekzaaierij of onbetrouwbare modellen; benadrukt dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over welk percentage van de klimaatverandering door de mens is veroorzaakt en welk percentage een natuurlijk fenomeen is;”
2e deel“merkt op dat de wereldwijde temperatuur veel trager stijgt dan voorspeld en dat er daarom geen sprake is van een noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu;”
amendement 16
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “met spoed”, “en ten uitvoer te leggen” en “naar klimaatneutraliteit tegen 2050”
2e deeldeze woorden
§ 1
1e deel“kondigt een noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu af;”
2e deel“dringt er bij de Commissie, de lidstaten en alle mondiale actoren op aan met spoed de concrete maatregelen te nemen die nodig zijn om deze dreiging te bestrijden en in te dammen voordat het te laat is, en zegt toe zich hiervoor zelf in te zetten;”
visum 4
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “het meest recente en meest volledige wetenschappelijke bewijs van de schadelijke effecten van klimaatverandering, dat wordt gepresenteerd in”
2e deeldeze woorden
PPE, ID:
amendement 17
1e deel“erkent zijn institutionele verantwoordelijkheid om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen; stelt voor om zelf maatregelen te treffen om de emissies te verlagen, waaronder het vervangen van zijn wagenpark door emissievrije voertuigen,”
2e deelen roept alle lidstaten ertoe op in te stemmen met een enkele zetel voor het Europees Parlement;”
§ 2
1e deel“dringt er bij de nieuwe Commissie op aan de impact van alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen op het milieu uitvoerig te beoordelen” met uitzondering van “het klimaat en”
2e deel“het klimaat en”
3e deel“en te waarborgen dat ze allemaal volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde onder 1,5 °C te houden,”
4e deel“en dat ze niet bijdragen aan het verlies aan biodiversiteit;”

 8. VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) 

Ontwerpresolutie: B9-0174/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0174/2019
(commissie ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
voor § 111S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLHS-175, 259, 234
§ 151GUE/NGLHS-123, 534, 13
§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+606, 55, 8
na § 352GUE/NGLHS+420, 231, 19
§ 9§oorspronkelijke tekstso
1/HS+548, 74, 48
2+
3+
§ 14§oorspronkelijke tekstso
1/HS+537, 119, 15
2+
§ 20§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 2143ECRES-294, 367, 9
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 2244ECRHS-151, 492, 32
§ 2345ECRHS-243, 407, 19
53GUE/NGLso
1/HS-131, 409, 129
2-
1Verts/ALEHS-154, 402, 115
19PPEHS-199, 447, 25
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+520, 135, 13
2/HS+382, 271, 14
§ 2454GUE/NGL-
2Verts/ALEHS-151, 398, 120
20PPEHS-185, 452, 32
§oorspronkelijke tekstHS+388, 271, 9
§ 2521PPEES+352, 309, 7
§ 26§oorspronkelijke tekstso
1/HS+634, 27, 8
2+
§ 27§oorspronkelijke tekstHS+540, 108, 21
§ 28§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 3255GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstas/ES+374, 277, 21
§ 33§oorspronkelijke tekstHS+363, 287, 20
§ 3456GUE/NGL-
§ 3557GUE/NGLHS-280, 375, 12
na § 3558GUE/NGLHS-261, 388, 16
59GUE/NGLES-263, 386, 11
§ 3646ECR-
na § 3922PPEHS+356, 298, 17
§ 4060GUE/NGLES+549, 98, 21
§ 4261GUE/NGL-
§ 4537PPEES-260, 396, 17
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+375, 280, 12
2+
§ 4662GUE/NGLHS-137, 482, 47
§ 523Verts/ALEso
1/HS+491, 147, 33
2/HS-222, 419, 23
10Renewso
1
2
63GUE/NGL
§oorspronkelijke tekstso
1/HS
2/HS
3/HS
4/HS
5/HS
6/HS
na § 524Verts/ALEHS+343, 306, 7
64GUE/NGLES-125, 536, 5
§ 5365GUE/NGLES+336, 314, 6
§oorspronkelijke tekstso
1
2
na § 5323PPE-
47ECRHS-312, 331, 22
§ 54§oorspronkelijke tekstas+
§ 5638ledenHS+322, 298, 45
§oorspronkelijke tekstHS
§ 58§oorspronkelijke tekstso
1/ES+587, 55, 9
2/ES-305, 342, 18
§ 6148ECRHS-235, 368, 58
§ 6266GUE/NGLES-269, 381, 19
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+519, 122, 19
2+
3+
§ 64§oorspronkelijke tekstas+
na § 6424PPEES+341, 314, 11
25PPEso
1/HS+428, 207, 31
2/HS-272, 354, 36
67GUE/NGLHS-104, 430, 128
§ 6512rev=
26=
leden
PPE
so
1/HS-262, 394, 9
2/HS-177, 459, 24
49ECR-
§oorspronkelijke tekstas+
§ 6613=
27=
leden
PPE
HS-266, 360, 40
§oorspronkelijke tekstas+
na § 665Verts/ALE+
14=
28=
leden
PPE
-
15=
29=
leden
PPE
-
16=
30=
leden
PPE
-
§ 6731SPPEHS-140, 463, 57
na § 676Verts/ALEHS+487, 136, 40
§ 689Verts/ALEHS+366, 256, 38
32PPEHS-119, 502, 36
§oorspronkelijke tekstso
1
2
3
4
5
6
§ 6934PPE-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+364, 280, 13
na § 6918=
35=
leden
PPE
so
1/ES+341, 308, 10
2/ES-222, 404, 25
§ 7068GUE/NGLso
1/HS-165, 474, 21
2-
§ 7169GUE/NGL-
§ 7236PPEES+305, 293, 54
50ECR
§ 7370GUE/NGLES+429, 198, 18
§ 757SVerts/ALEHS-167, 477, 17
§ 768SVerts/ALE-
§ 77§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+364, 284, 9
§ 78§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+611, 40, 8
§ 80§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+538, 76, 42
§ 82§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+526, 122, 8
§ 83§oorspronkelijke tekstas+
§ 90§oorspronkelijke tekstas+
§ 91§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 11371GUE/NGL-
na § 11472GUE/NGLHS-100, 481, 77
§ 115§oorspronkelijke tekstas+
§ 116§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+528, 88, 41
§ 118§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
visum 1839ECRES+415, 194, 44
overw B40ECR-
overw C41ECR-
overw I§oorspronkelijke tekstas+
overw K§oorspronkelijke tekstHS+481, 148, 25
overw L42ECRso
1/ES-122, 520, 10
2-
stemming: resolutie (als geheel)HS+430, 190, 34
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:amendementen 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D:amendement 11
GUE/NGL:amendementen 51, 52, 53 (1e deel), 57, 58, 62, 67, 68 (1e deel), 72
ID:§§ 1 (2e deel), 9 (1e deel), 14 (1e deel), 23, 26 (1e deel), 33, 45 (1e deel), 52 (3e deel), 56, 62 (1e deel), 78 (2e deel), 80 (2e deel), 82 (2e deel), 116 (2e deel); overweging K; eindstemming
ECR:amendementen 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE:amendementen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; eindstemming
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§§ 27, 33, 56, 65, 66
leden:§§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; overweging I
Renew:§ 56
GUE/NGL:§§ 64, 83, 90; overweging K
ECR:§ 27
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 3
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “betreurt het evenwel dat in het herziene beleid inzake kredietverstrekking voor energie nog altijd ruimte is voor investeringen in infrastructuur voor zogeheten ‘koolstofarme gassen’, waarbij geen duidelijke en concrete milieuwaarborgen worden gegeven;”
2e deeldeze woorden
amendement 10
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “haar steun voor projecten met fossiele brandstoffen stopzet tegen 2021 en al haar financieringsactiviteiten in overeenstemming brengt met de beginselen en doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs tegen 2020;”
2e deeldeze woorden
amendement 18=35=
1e deel“roept ertoe op de financiering voor onderzoek naar en de marktintroductie van alternatieve brandstoffen te vergroten;”
2e deel“merkt op dat het stimuleren van de markttoegang en het gebruik van alternatieve brandstoffen altijd voorrang moet genieten boven meer brandstofbelastingen;”
amendement 42
1e deel“overwegende dat de ontwikkelingslanden onevenredig zwaar worden getroffen door de klimaatverandering, en zij meer CO2 uitstoten dan de ontwikkelde landen;”
2e deel“overwegende dat de binaire differentiatie tussen “ontwikkelde landen” en “ontwikkelingslanden” (in bijlage I/niet in bijlage I opgenomen landen) op het gebied van multilaterale klimaatactie niet langer gerechtvaardigd is;”
§ 77
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “tegen 2020”
2e deeldeze woorden
leden
§ 23
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “NDC”, “met voor de hele economie een doelstelling om de interne broeikasgasemissies tegen 2030 met 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990;”
2e deeldeze woorden
§ 28
1e deel“is van mening dat er verder moet worden gewerkt aan de ontwikkeling van een betrouwbaar model om de klimaatimpact op basis van het verbruik te meten;”
2e deel“neemt nota van de conclusie in de diepgaande analyse van de Commissie dat de inspanningen van de EU om de uitstoot van haar eigen productie te verminderen tot op zekere hoogte teniet worden gedaan door de invoer van producten met een grotere koolstofvoetafdruk, maar dat de EU desondanks aanzienlijk heeft bijgedragen tot de verlaging van de uitstoot in andere landen dankzij de toegenomen handelsstromen en de toegenomen koolstofefficiëntie van de uitvoer;”
§ 118
1e deel“is van mening dat het Parlement, aangezien het zijn goedkeuring moet geven aan internationale overeenkomsten en als medewetgever een centrale rol speelt bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs in Europa, op integrerende wijze moet worden opgenomen in de EU-delegatie;”
2e deel“rekent er dan ook op dat het de coördinatievergaderingen van de EU tijdens de COP25 in Madrid mag bijwonen en dat het vanaf het begin van de onderhandelingen toegang krijgt tot alle voorbereidende documenten;”
GUE/NGL
amendement 53
1e deel“is voorstander van een actualisering van de NDC’s van de Unie”
2e deel“meent dat deze maatregel gecombineerd moet worden met de verankering in het EU-recht van de doelstelling om zo spoedig mogelijk, idealiter in 2040, en uiterlijk in 2050 koolstofneutraliteit te realiseren; verzoekt andere mondiale economieën om hun NDC’s bij te werken, om mondiale effecten te bewerkstelligen;”
amendement 68
1e deel“herinnert eraan dat 23 % van de wereldwijde broeikasgasemissies afkomstig is van de landbouw en dat 80 % van de ontbossing in de wereld verband houdt met de landbouw; benadrukt dat, om voldoende voedsel te garanderen voor de groeiende wereldbevolking, geïnvesteerd moet worden in agro-ecologische landbouw en duurzame productie en consumptiepatronen; benadrukt dat een adequate decarbonisatiestrategie voor de landbouwsector meer moet omvatten dat uitsluitend het streven naar verbetering van de efficiëntie;”
2e deel“dringt er bij alle partijen op aan om gezonde en duurzame voedingspatronen te bevorderen;”
§ 21
1e deel“wijst erop dat de EU, als zij een geloofwaardige en betrouwbare speler op het wereldtoneel wil zijn en haar rol als voortrekker op klimaatgebied wil behouden, ervoor moet zorgen dat zij een ambitieus en inclusief klimaatbeleid heeft;”
2e deel“onderstreept daarom het feit dat de EU investeringen moet doen in en behoorlijke vooruitgang moet boeken bij onderzoek en industrieel toepasbare innovaties;”
ID:
§ 1
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en dat alle staten en alle actoren in de hele wereld hun uiterste best moeten doen om de klimaatverandering aan te pakken”
2e deeldeze woorden
§ 14
1e deel“benadrukt dat het huidige ambitieniveau wat de NDC-doelstellingen betreft, met een factor vijf zou moeten worden verhoogd om te voorkomen dat de temperatuurstijging boven de 1,5 °C uitkomt;”
2e deel“wijst erop dat deze mondiale doelstelling technisch gezien nog steeds haalbaar is en dat de verwezenlijking ervan tal van nevenvoordelen zou hebben voor het milieu en de volksgezondheid;”
§ 26
1e deel“beklemtoont dat alle klimaatbeleid moet worden gevoerd volgens het principe van een rechtvaardige transitie en in nauwe samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de sociale partners;”
2e deel“stelt zich daarom op het standpunt dat een sterkere betrokkenheid van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld op nationaal en EU-niveau noodzakelijk zijn om in alle sectoren van de samenleving op billijke, inclusieve en sociaal duurzame wijze voor klimaatneutraliteit te zorgen; is van mening dat natuurgebaseerde oplossingen en het herstel en de bescherming van de ecosystemen en de biologische diversiteit van essentieel belang zijn om de beperking van de klimaatverandering en de aanpassing hieraan mogelijk te maken;”
§ 45
1e deel“herhaalt dat in het kader van het GLB niet langer subsidies mogen worden verleend voor activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu en het klimaat,”
2e deel“zoals het droogleggen van veengebieden of overmatige wateronttrekking voor irrigatie, en dat er geen sancties mee mogen worden opgelegd voor de aanwezigheid van bomen in landbouwgebieden;”
§ 78
1e deel“is ingenomen met de inwerkingtreding van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal; meent dat deze wijziging de Unie een nieuwe impuls moet geven om voor een spoedige herziening te zorgen van de verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen, teneinde bekende tekortkomingen te verhelpen die de klimaatinspanningen van de Unie dreigen te ondermijnen, zoals de illegale handel in fluorkoolwaterstoffen (hfk’s)”
2e deel“en ontoereikende maatregelen tegen het gebruik van zwavelhexafluoride (SF6);”
§ 80
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en de wereld te laten zien dat industrie en klimaatneutraliteit elkaar niet in weg staan;”
2e deeldeze woorden
§ 82
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en een EU-klimaatwet”
2e deeldeze woorden
§ 116
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “geeft nogmaals aan bijgevolg te betreuren dat de Amerikaanse president Donald Trump bekend heeft gemaakt van plan te zijn de VS uit de Overeenkomst van Parijs terug te trekken;”
2e deeldeze woorden
ECR:
§ 20
1e deel“is ingenomen met de oprichting van de alliantie voor een ambitieus klimaatbeleid (“Climate Ambition Alliance”) tijdens de VN-klimaattop van 2019, in het kader waarvan 59 van de partijen bij het UNFCCC hun voornemen te kennen hebben gegeven om hun NDC in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs uiterlijk in 2020 te verhogen, terwijl 65 partijen, waaronder de Unie, erop mikken de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul terug te brengen;”
2e deel“uiterlijk in 2050; betreurt echter dat niet alle lidstaten bereid waren hun steun te verlenen aan een verhoging van het ambitieniveau van de NDC van de Unie, ondanks het verzoek van het Europees Parlement;”
§ 53
1e deel“wijst erop dat een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale economie belangrijk is en dat een proactieve en participerende aanpak moet worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de burgers baat hebben bij de transitie en om de meest kwetsbare regio’s en gemeenschappen te ondersteunen; beschouwt de oprichting van een fonds voor rechtvaardige transitie als een van de instrumenten die op EU-niveau kunnen worden gebruikt om een inclusieve en doordachte transitie te garanderen voor de burgers en de regio’s in de EU die het zwaarst getroffen worden door het koolstofarm maken van de economie, zoals mijngebieden in de overgang; erkent dat compensatiefondsen op zich geen rechtvaardige transitie garanderen en dat een alomvattende EU-strategie voor de ontwikkeling en modernisering van deze EU-regio’s en steun voor degenen die voorop lopen bij de transitie, centraal moeten staan in elk transitiebeleid; is van mening dat de klimaattransitie in de EU duurzaam moet zijn, zowel in ecologisch en economisch als in sociaal opzicht; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan om op dit punt te zorgen voor passende maatregelen en financiering”
2e deel“die afhankelijk moet worden gesteld van duidelijke, geloofwaardige en afdwingbare korte- en langetermijntoezeggingen door de betrokken lidstaten inzake decarbonisatie van de hele economie, onder meer door in hun definitieve NECP’s concrete beleidsmaatregelen op te nemen voor de uitfasering van steenkool binnen een tijdsbestek dat strookt met de toezegging van de EU om de opwarming van de aarde in overeenstemming te houden met de langetermijndoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en met de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050;”
§ 91
1e deel“herinnert eraan dat de prioritering van energie-efficiëntie, met name door de tenuitvoerlegging van het beginsel “energie-efficiëntie eerst”, en wereldwijd leiderschap op het gebied van hernieuwbare energiebronnen twee van de belangrijkste doelstellingen van de energie-unie van de EU zijn; onderstreept dat het EU-streefcijfer voor hernieuwbare energie tegen 2030 is vastgesteld op 32 % of meer en voor energie-efficiëntie op 32,5 % of meer;”
2e deel“benadrukt dat deze doelstellingen wel leiden tot een grotere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen dan eerder was gepland, maar dat zij niet in overeenstemming zijn met de door de nieuwgekozen Commissievoorzitter voorgestelde verlaging van 50 %-55 % en evenmin met de doelstelling de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C; verzoekt de Commissie en de Raad te bepalen welke extra inspanningen nodig zijn om hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te stimuleren in overeenstemming met de doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; dringt aan op de wereldwijde bevordering van energie-efficiëntiemaatregelen en de tijdige inzet van hernieuwbare energie;”
Verts/ALE:
amendement 25
1e deel“neemt kennis van de aankondiging van de verkozen voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, dat de ETS-regeling zal worden uitgebreid tot sectoren die nog niet onder het EU-handelssysteem vallen; wijst een rechtstreekse opneming in de EU-regeling voor emissiehandel af;”
2e deel“verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad een verslag voor te leggen met een effectbeoordeling van een aparte regeling voor emissiehandel voor deze sectoren; onderstreept nadrukkelijk dat een CO2-prijsstellingsregeling bestaande maatregelen, zoals CO2-normen voor personenauto’s en vrachtwagens of de verordening klimaatmaatregelen, niet mag afzwakken of ondergraven, maar de actuele wetgeving moet aanvullen om de klimaatambities van de EU als onderdeel van een combinatie van beleidsmaatregelen te versterken, zoals de verkozen vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, ter sprake bracht tijdens zijn hoorzitting in het Parlement;”
PPE, Verts/ALE:
amendement 12rev=26=
1e deelgehele tekst zonder de vervanging van de woorden: “uiterlijk in 2050 volledig koolstofvrij moet zijn;” door de woorden: “zijn huidige ambitieuze emissiereductietraject moet blijven volgen;”
2e deelde vervanging van de woorden: “uiterlijk in 2050 volledig koolstofvrij moet zijn;” door de woorden: “zijn huidige ambitieuze emissiereductietraject moet blijven volgen;”
PPE, leden:
§ 68
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “wijst er nog eens op dat de CO2-emissies van de scheepvaart tussen nu en 2050 naar verwachting met 50‑250 % zullen toenemen;”, “vóór 2023”, “onmiddellijk”, “bindende”, “zo spoedig mogelijk bijkomende EU-maatregelen”, “zoals opname van de zeescheepvaartsector in de ETS-regeling en”
2e deel“wijst er nog eens op dat de CO2-emissies van de scheepvaart tussen nu en 2050 naar verwachting met 50‑250 % zullen toenemen;”
3e deel“vóór 2023”
4e deel“onmiddellijk”
5e deel“bindende”
6e deel“zo spoedig mogelijk bijkomende EU-maatregelen”, “zoals opname van de zeescheepvaartsector in de ETS-regeling en”
§ 69
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en groene schepen met ecocomponenten”
2e deeldeze woorden
PPE, leden, ID, ECR:
§ 52
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “dringt er daarom bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat EU-investeringen voldoen aan de eisen op het gebied van klimaat en biodiversiteit en eventueel voorstellen in te dienen voor geharmoniseerde en bindende regels;”, “verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het volgende meerjarig financieel kader (MFK) volledig in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs en dat geen uitgaven hiertegen in gaan;”, “wijst erop dat het belangrijk is het Groen Klimaatfonds (Green Climate Fund, GCF) weer te vullen en moedigt de lidstaten ertoe aan hun tijdens de eerste inzameling van middelen toegezegde bijdragen ten minste te verdubbelen;”, “vraagt de Europese Investeringsbank snel een eind te maken aan leningen voor projecten met fossiele brandstoffen, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van gas, in combinatie met hernieuwbare energiebronnen, als overbruggingstechnologie ter vervanging van steenkool, wanneer geen alternatieven voorhanden zijn, wanneer waarborgen worden ingebouwd om lock-ineffecten te voorkomen en wanneer maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het emissietraject in overeenstemming blijft met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs;”
2e deel“dringt er daarom bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat EU-investeringen voldoen aan de eisen op het gebied van klimaat en biodiversiteit en eventueel voorstellen in te dienen voor geharmoniseerde en bindende regels;”
3e deel“verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het volgende meerjarig financieel kader (MFK) volledig in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs en dat geen uitgaven hiertegen in gaan;”
4e deel“wijst erop dat het belangrijk is het Groen Klimaatfonds (Green Climate Fund, GCF) weer te vullen en moedigt de lidstaten ertoe aan hun tijdens de eerste inzameling van middelen toegezegde bijdragen ten minste te verdubbelen;”
5e deel“vraagt de Europese Investeringsbank snel een eind te maken aan leningen voor projecten met fossiele brandstoffen, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van gas, in combinatie met hernieuwbare energiebronnen, als overbruggingstechnologie ter vervanging van steenkool,”
6e deel“wanneer geen alternatieven voorhanden zijn, wanneer waarborgen worden ingebouwd om lock-ineffecten te voorkomen en wanneer maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het emissietraject in overeenstemming blijft met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs;”
PPE, Renew:
§ 58
1e deel“herinnert de partijen eraan dat voldoende middelen moeten worden uitgetrokken om toezeggingen om te zetten in daden en de nodige maatregelen uit te voeren om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken; is verheugd over de groeiende draagvlak voor de introductie van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen van de EU voor invoer in de Unie, met als doel een gelijk speelveld te creëren op het gebied van de internationale handel en koolstoflekkage te voorkomen;”
2e deel“verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom zo spoedig mogelijk een billijke en progressieve regeling voor koolstofbelasting in te voeren;”
ID, ECR:
§ 9
1e deel“wijst erop dat het speciaal verslag van de IPCC over opwarming van de aarde met 1,5 °C de meest uitgebreide en meest actuele wetenschappelijke evaluatie bevat van manieren om de klimaatverandering te beperken overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs;”
2e deel“benadrukt dat uit dit verslag blijkt dat, willen wij de mondiale temperatuurstijging in de periode tot 2100 onder 1,5 °C houden en daar niet of nauwelijks overheen gaan, de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd uiterlijk in 2067 tot nul moet zijn teruggebracht en de wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 tot ten hoogste 27,4 Gt CO2-eq per jaar moet zijn teruggebracht; benadrukt dat de EU, als mondiaal voortrekker op dit gebied, samen met andere grote mondiale economieën er in het licht van deze bevindingen en in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs naar moet streven om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2050, tot nul terug te brengen;”
3e deel“en uiterlijk in 2050”
Leden, ID:
§ 62
1e deel“benadrukt dat 80 % van de mensen die door klimaatverandering ontheemd zijn, vrouwen en kinderen zijn,”
2e deel“die over het algemeen meer onder de klimaatverandering te lijden hebben en een zwaardere last als gevolg van de klimaatverandering dragen dan mannen, maar niettemin minder betrokken zijn bij de essentiële besluitvorming over klimaatactie; benadrukt daarom dat empowerment van alle gemarginaliseerde genders en hun volledige en gelijkwaardige deelname en leiderschap in het kader van internationale fora zoals het UNFCCC en hun betrokkenheid bij nationale, regionale en lokale klimaatactie, van vitaal belang zijn voor het welslagen en de doeltreffendheid van deze actie;”
3e deel“is van mening dat de EU en de lidstaten hun volledige steun moeten verlenen aan de uitvoering van het genderactieplan van het UNFCCC, in het bijzonder door het genderperspectief in het klimaat- en ontwikkelingsbeleid van de EU te integreren, en dat zij de participatie van inheemse vrouwen en verdedigers van vrouwenrechten in het UNFCCC-proces moeten bevorderen;”
Diversen
Amendementen 17 en 33 zijn ingetrokken.
Stéphane Séjourné en Chrysoula Zacharopoulou (Renew-Fractie) zijn niet langer medeondertekenaars van amendement 38.
Jadwiga Wiśniewska en de ECR-Fractie hebben hun steun ingetrokken voor ontwerpresolutie B9-0174/2019.

 9. Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld 

Ontwerpresoluties: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0224/2019
(ECR)
stemming: resolutie (als geheel)HS-117, 493, 32
Ontwerpresolutie B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
na § 11IDHS-157, 454, 24
§ 24Renew, S&D, Verts/ALE, GUE/NGLHS+345, 260, 36
§ 7§oorspronkelijke tekstHS+445, 112, 78
na § 223IDHS-42, 554, 44
na visum 62IDHS-145, 470, 24
overw L§oorspronkelijke tekstHS+407, 138, 93
stemming: resolutie (als geheel)HS+500, 91, 50
Ontwerpresolutie B9-0226/2019
(ID)
stemming: resolutie (als geheel)
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR:eindstemming B9-0224/2019
Renew:amendement 4
Verts/ALE:§ 7; overw L; eindstemming B9-0225/2019
ID:amendementen 1, 2, 3
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§ 7; overw L
Diversen
Samira Rafaela, Martin Hojsík en Dragoş Pîslaru (Renew-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0225/2019.

 10. Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius 

Ontwerpresoluties: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
stemming: resolutie (als geheel)HS+493, 43, 86
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0182/2019PPE
B9-0183/2019Verts/ALE
B9-0184/2019ECR
B9-0185/2019S&D
B9-0186/2019Renew
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:eindstemming RC-B9-0182/2019

 11. Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken 

Ontwerpresoluties: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
na § 16GUE/NGL-
na § 42Verts/ALE-
§ 6§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 7§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 74Verts/ALE-
5Verts/ALE-
11IDHS-99, 523, 3
na § 157GUE/NGL-
na § 163Verts/ALE-
8GUE/NGL-
vóór overw A1Verts/ALE-
overw D9ID-
na overw F10IDHS-97, 522, 6
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0197/2019ECR
B9-0198/2019S&D
B9-0201/2019PPE
B9-0203/2019Renew
B9-0204/2019Verts/ALE
B9-0206/2019GUE/NGL
B9-0208/2019ID
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID:amendementen 10, 11
Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 6
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “betreurt in dit verband ten zeerste het gebrek aan voldoende financiering hiervoor in de begroting 2020;”
2e deeldeze woorden
§ 7
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “zoals particuliere opslag en het uit de markt nemen van producten, alsook van alle nieuwe of andere beschikbare instrumenten en relevante maatregelen”
2e deeldeze woorden

 12. De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie 

Ontwerpresolutie: B9-0181/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0181/2019
(commissie INTA)
na § 32GUE/NGLHS-51, 544, 12
na § 41PPE+
stemming: resolutie (als geheel)HS+506, 46, 61
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:eindstemming
GUE/NGL:amendement 2

 13. Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS 

Ontwerpresolutie: B9-0175/2019

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0175/2019
(commissie DEVE)
§ 17§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 231PPEES+340, 250, 13
§ 252PPEso
1/ES-278, 311, 5
2
5Verts/ALE-
§oorspronkelijke tekstHS+295, 286, 22
na overw E3Verts/ALE-
4Verts/ALE-
stemming: resolutie (als geheel)+
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ID:§ 25
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§ 25
Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
amendement 2
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “met name op het gebied van klimaat, handel, veiligheid en migratie;”
2e deeldeze woorden
PPE, ECR:
§ 17
1e deel“onderstreept het belang van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen als drijvende krachten achter ontwikkeling en roept de EU en de ACS-landen ertoe op gendergelijkheid als horizontaal thema in de overeenkomst op te nemen;”
2e deel“benadrukt hoe belangrijk het is dat de partijen zich inzetten voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en voor de volledige tenuitvoerlegging van het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling;”
Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid