Indeks 
Protokół
PDF 195kWORD 63k
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Poszanowanie swobód w Algierii 

Projekty rezolucji: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
Po ust. 31IDgi-159, 471, 28
2IDgi-135, 463, 67
Po ust. 43IDgi-140, 484, 37
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0193/2019ECR
B9-0194/2019S&D
B9-0195/2019ID
B9-0196/2019PPE
B9-0199/2019Renew
Wnioski o głosowanie imienne
ID:poprawki 1, 2, 3

 2. Kuba, sprawa José Daniela Ferrera 

Projekty rezolucji: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)
Ust.1ust.pierwotny tekstgi+616, 29, 18
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+382, 243, 42
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0200/2019PPE
B9-0202/2019ECR
B9-0205/2019S&D
B9-0207/2019GUE/NGL
B9-0210/2019Verts/ALE
B9-0213/2019Renew
Wnioski o głosowanie imienne
S&D:ust.1
PPE:głosowanie końcowe RC-B9-0200/2019
Wnioski o głosowanie odrębne
S&D:ust.1

 3. Haiti 

Projekty rezolucji: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0214/2019PPE
B9-0217/2019Verts/ALE
B9-0219/2019ECR
B9-0221/2019S&D
B9-0222/2019GUE/NGL
B9-0223/2019Renew

 4. Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości *** 

Zalecenie: Bernd Lange (A9-0038/2019)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: procedura zgodygi+457, 140, 71

 5. Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) 

Sprawozdanie: Bernd Lange (A9-0037/2019)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.11GUE/NGL-
Ust.22GUE/NGL-
Ust.33GUE/NGLgi-190, 462, 16
Po ust. 44GUE/NGLgi-242, 403, 20
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+459, 145, 66
Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGLpoprawki 3, 4
Różne
Helmut Scholz (grupa GUE/NGL) jest również sygnatariuszem poprawek 1–4.

 6. Sytuacja w Boliwii 

Projekty rezolucji: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
Po ust. 11GUE/NGLgi-110, 474, 87
Ust.32GUE/NGLgi-270, 377, 24
Po ust. 33GUE/NGLgi-144, 490, 36
Po ust. 49Verts/ALE-
Po ust. 84GUE/NGLgi-161, 491, 16
Motyw D5sVerts/ALE-
Motyw G6Verts/ALE-
Motyw H7sVerts/ALEge-263, 343, 66
Motyw K8Verts/ALE-
Po motywie K10Verts/ALE-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+425, 132, 109
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0187/2019PPE
B9-0188/2019Verts/ALE
B9-0189/2019ECR
B9-0190/2019GUE/NGL
B9-0191/2019Renew
B9-0192/2019S&D
Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL:poprawki 1, 2, 3, 4; głosowanie końcowe RC-B9-0187/2019
PPE:głosowanie końcowe RC-B9-0187/2019

 7. Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa 

Projekty rezolucji: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)
Tytuł10PPEge-238, 412, 20
Ust.17posłowiegp
1/gi-101, 560, 9
2/gi-95, 563, 9
11IDgi-124, 538, 3
9PPEge-227, 418, 21
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+374, 269, 23
2+
Ust.216ECRgp
1/gi-101, 555, 15
2/gi
15GUE/NGLgi-148, 514, 9
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+609, 59, 6
2/gi+543, 119, 8
3/gi+532, 122, 15
4/gi+465, 192, 16
Po ust. 217ECRgp
1/gi+491, 165, 17
2/gi+405, 219, 41
Po ust. 31Verts/ALE, GUE/NGLgi+352, 303, 5
Po ust. 42Verts/ALE, GUE/NGLgi-155, 507, 8
Po ust. 53Verts/ALE, GUE/NGLgi-260, 394, 16
Po ust. 618Verts/ALE, GUE/NGLgi-158, 495, 21
Umocowanie 4ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Po umocowaniu 56posłowiegi-95, 555, 24
Motyw A12GUE/NGL-
ust.pierwotny tekstgo+
Motyw B4Renew+
13GUE/NGL-
Motyw C14GUE/NGL-
5Renew+
8PPE-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+429, 225, 19
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0209/2019Renewgi
B9-0211/2019Verts/ALEgi
B9-0212/2019S&D
B9-0215/2019PPE
B9-0216/2019ECR
B9-0218/2019IDgi
B9-0220/2019GUE/NGL
Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL:głosowanie końcowe RC-B9-0209/2019
Verts/ALE:poprawki 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; głosowanie końcowe RC-B9-0209/2019, głosowanie końcowe B9-0209/2019, głosowanie końcowe B9-0211/2019
ECR:poprawki 7, 16, 17
ID:ust.1 (część pierwsza), 2; poprawki 6, 11; głosowanie końcowe RC-B9-0209/2019, głosowanie końcowe B9-0218/2019
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:motyw A
Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
poprawka 7
część pierwsza„przypomina, że zmiana klimatu to jedno z wielu wyzwań stojących przed ludzkością oraz że wszystkie państwa i zainteresowane podmioty z całego świata muszą dołożyć wszelkich starań, aby zmierzyć to zjawisko w sposób naukowy, tak aby podstawą polityki, zwłaszcza wydatkowania środków finansowych, były możliwe do zaobserwowania fakty, a nie apokaliptyczne wizje strachu czy niewiarygodne modele; podkreśla, że naukowcy nie są zgodni co do tego, w jakim stopniu zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka, a jaka jej część jest skutkiem działania sił natury;”
część druga„zauważa, że temperatura na świecie rośnie dużo wolniej niż przewidywano oraz że wobec tego nie ma kryzysu klimatycznego ani środowiskowego;”
poprawka 16
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „bezzwłocznie”, „i wdrożyć” oraz „ osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r.”
część drugate słowa
ust.1
część pierwsza„ogłasza kryzys klimatyczny i środowiskowy;”
część druga„wzywa Komisję, państwa członkowskie i wszystkie podmioty globalne do pilnego podjęcia konkretnych działań, do których sam również się zobowiązuje, aby przeciwdziałać temu zagrożeniu i powstrzymać je, zanim będzie za późno;”
Umocowanie 4
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „uwzględniając najnowsze i najbardziej wyczerpujące dowody naukowe dotyczące szkodliwych skutków zmiany klimatu, przedstawione przez”
część drugate słowa
PPE, ID:
poprawka 17
część pierwsza„uznaje swoją instytucjonalną odpowiedzialność za zmniejszenie śladu węglowego; proponuje przyjęcie własnych środków mających na celu ograniczenie emisji, w tym zastąpienie swoich pojazdów pojazdami bezemisyjnymi”
część druga„oraz wzywa wszystkie państwa członkowskie do wyrażenia zgody na ustanowienie jednej siedziby Parlamentu Europejskiego;”
ust.2
część pierwsza„wzywa nową Komisję do przeprowadzenia pełnej oceny wpływu wszystkich przepisów prawnych i środków budżetowych na środowisko” z wyjątkiem: „klimat”
część druga„klimat”
część trzecia„do zapewnienia ich pełnej zgodności z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do poniżej 1,5 °C,”
część czwarta„a także do zagwarantowania, że nie przyczyniają się one do utraty różnorodności biologicznej;”

 8. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) 

Projekt rezolucji: B9-0174/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0174/2019
(komisja ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Po ust. 111S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi-175, 259, 234
Ust.151GUE/NGLgi-123, 534, 13
ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+606, 55, 8
Po ust. 352GUE/NGLgi+420, 231, 19
Ust.9ust.pierwotny tekstgp
1/gi+548, 74, 48
2+
3+
Ust.14ust.pierwotny tekstgp
1/gi+537, 119, 15
2+
Ust.20ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.2143ECRge-294, 367, 9
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.2244ECRgi-151, 492, 32
Ust.2345ECRgi-243, 407, 19
53GUE/NGLgp
1/gi-131, 409, 129
2-
1Verts/ALEgi-154, 402, 115
19PPEgi-199, 447, 25
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+520, 135, 13
2/gi+382, 271, 14
Ust.2454GUE/NGL-
2Verts/ALEgi-151, 398, 120
20PPEgi-185, 452, 32
ust.pierwotny tekstgi+388, 271, 9
Ust.2521PPEge+352, 309, 7
Ust.26ust.pierwotny tekstgp
1/gi+634, 27, 8
2+
Ust.27ust.pierwotny tekstgi+540, 108, 21
Ust.28ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.3255GUE/NGL-
ust.pierwotny tekstgo/ge+374, 277, 21
Ust.33ust.pierwotny tekstgi+363, 287, 20
Ust.3456GUE/NGL-
Ust.3557GUE/NGLgi-280, 375, 12
Po ust. 3558GUE/NGLgi-261, 388, 16
59GUE/NGLge-263, 386, 11
Ust.3646ECR-
Po ust. 3922PPEgi+356, 298, 17
Ust.4060GUE/NGLge+549, 98, 21
Ust.4261GUE/NGL-
Ust.4537PPEge-260, 396, 17
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+375, 280, 12
2+
Ust.4662GUE/NGLgi-137, 482, 47
Ust.523Verts/ALEgp
1/gi+491, 147, 33
2/gi-222, 419, 23
10Renewgp
1
2
63GUE/NGL
ust.pierwotny tekstgp
1/gi
2/gi
3/gi
4/gi
5/gi
6/gi
Po ust. 524Verts/ALEgi+343, 306, 7
64GUE/NGLge-125, 536, 5
Ust.5365GUE/NGLge+336, 314, 6
ust.pierwotny tekstgp
1
2
Po ust. 5323PPE-
47ECRgi-312, 331, 22
Ust.54ust.pierwotny tekstgo+
Ust.5638posłowiegi+322, 298, 45
ust.pierwotny tekstgi
Ust.58ust.pierwotny tekstgp
1/ge+587, 55, 9
2/ge-305, 342, 18
Ust.6148ECRgi-235, 368, 58
Ust.6266GUE/NGLge-269, 381, 19
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+519, 122, 19
2+
3+
Ust.64ust.pierwotny tekstgo+
Po ust. 6424PPEge+341, 314, 11
25PPEgp
1/gi+428, 207, 31
2/gi-272, 354, 36
67GUE/NGLgi-104, 430, 128
Ust.6512rev=
26=
posłowie
PPE
gp
1/gi-262, 394, 9
2/gi-177, 459, 24
49ECR-
ust.pierwotny tekstgo+
Ust.6613=
27=
posłowie
PPE
gi-266, 360, 40
ust.pierwotny tekstgo+
Po ust. 665Verts/ALE+
14=
28=
posłowie
PPE
-
15=
29=
posłowie
PPE
-
16=
30=
posłowie
PPE
-
Ust.6731sPPEgi-140, 463, 57
Po ust. 676Verts/ALEgi+487, 136, 40
Ust.689Verts/ALEgi+366, 256, 38
32PPEgi-119, 502, 36
ust.pierwotny tekstgp
1
2
3
4
5
6
Ust.6934PPE-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+364, 280, 13
Po ust. 6918=
35=
posłowie
PPE
gp
1/ge+341, 308, 10
2/ge-222, 404, 25
Ust.7068GUE/NGLgp
1/gi-165, 474, 21
2-
Ust.7169GUE/NGL-
Ust.7236PPEge+305, 293, 54
50ECR
Ust.7370GUE/NGLge+429, 198, 18
Ust.757sVerts/ALEgi-167, 477, 17
Ust.768sVerts/ALE-
Ust.77ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+364, 284, 9
Ust.78ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+611, 40, 8
Ust.80ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+538, 76, 42
Ust.82ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+526, 122, 8
Ust.83ust.pierwotny tekstgo+
Ust.90ust.pierwotny tekstgo+
Ust.91ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.11371GUE/NGL-
Po ust. 11472GUE/NGLgi-100, 481, 77
Ust.115ust.pierwotny tekstgo+
Ust.116ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+528, 88, 41
Ust.118ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Umocowanie 1839ECRge+415, 194, 44
Motyw B40ECR-
Motyw C41ECR-
Motyw Iust.pierwotny tekstgo+
Motyw Kust.pierwotny tekstgi+481, 148, 25
Motyw L42ECRgp
1/ge-122, 520, 10
2-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+430, 190, 34
Wnioski o głosowanie imienne
PPE:poprawki 19, 20, 22, 25, 38; ust. 27, 52, 56
S&D:poprawka 11
GUE/NGL:poprawki 51, 52, 53 (część pierwsza), 57, 58, 62, 67, 68 (część pierwsza), 72
ID:ust.1 (część druga), 9 (część pierwsza), 14 (część pierwsza), 23, 26 (część pierwsza), 33, 45 (część pierwsza), 52 (część trzecia), 56, 62 (część pierwsza), 78 (część druga), 80 (część druga), 82 (część druga), 116 (część druga); motyw K; głosowanie końcowe
ECR:poprawki 38, 44, 45, 47; ust. 24, 56
Verts/ALE:poprawki 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; ust. 56; głosowanie końcowe
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.27, 33, 56, 65, 66
posłowie:ust.24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; motyw I
Renew:ust.56
GUE/NGL:ust.64, 83, 90; motyw K
ECR:ust.27
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 3
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „ubolewa jednak, że zmieniona polityka banku w zakresie udzielania pożyczek w dziedzinie energii nadal umożliwia inwestycje w infrastrukturę dla tak zwanych „gazów niskoemisyjnych” bez jasnych i konkretnych zabezpieczeń środowiskowych;”
część drugate słowa
poprawka 10
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „do 2021 r. zakończy on wsparcie dla projektów dotyczących paliw kopalnych, a do 2020 r. wszystkie jego działania finansowe będą zgodne z zasadami i celami porozumienia paryskiego;”
część drugate słowa
poprawka 18=35=
część pierwsza„apeluje o zwiększenie środków na badania naukowe i wprowadzanie na rynek paliw alternatywnych;”
część druga„zauważa, że ułatwianie dostępu do rynku i stosowanie paliw alternatywnych to lepsze metody niż podnoszenie akcyzy na paliwo;”
poprawka 42
część pierwsza„mając na uwadze, że zmiana klimatu w niewspółmiernie dużym stopniu wpływa na kraje rozwijające się, a mimo to emitują one więcej CO2 niż kraje rozwinięte;”
część druga„mając na uwadze, że binarne rozróżnienie między krajami „rozwiniętymi” a „rozwijającymi się” (wymienionymi w załączniku I/niewymienionymi w załączniku I) nie jest już uzasadnione w ramach wielostronnych działań w dziedzinie klimatu;”
ust.77
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „do 2020 r.”
część drugate słowa
posłowie
ust.23
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „NDC”, „w ramach której do 2030 r. planuje się ograniczenie krajowych emisji gazów cieplarnianych o 55 % w skali całej gospodarki w porównaniu z poziomami z 1990 r;”
część drugate słowa
ust.28
część pierwsza„uważa, że należy kontynuować prace nad rozwojem wiarygodnego modelu pomiaru oddziaływania na klimat na podstawie konsumpcji;”
część druga„przyjmuje do wiadomości wniosek zawarty w pogłębionej analizie Komisji, że wysiłki UE na rzecz ograniczenia emisji pochodzących z jej produkcji są w pewnym stopniu niwelowane przez przywóz towarów o wyższym śladzie węglowym, jednak UE przyczyniła się w znacznym stopniu do ograniczenia emisji w innych krajach dzięki zwiększonym przepływom handlowym i większej niskoemisyjności jej wywozu;”
ust.118
część pierwsza„uważa, że skoro porozumienia międzynarodowe wymagają jego zgody i skoro jako współprawodawca odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu porozumienia paryskiego w Unii, powinien stanowić integralną część delegacji UE;”
część druga„oczekuje zatem, że będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych UE podczas COP25 w Madrycie i będzie mieć zagwarantowany dostęp do wszystkich dokumentów przygotowawczych od momentu rozpoczęcia negocjacji;”
GUE/NGL
poprawka 53
część pierwsza„popiera aktualizację zadeklarowanych przez Unię ustalanych na poziomie krajowych wkładów”
część druga„uważa, że powinno temu towarzyszyć zapisanie w prawie UE celu przewidującego osiągnięcie neutralności klimatycznej jak najszybciej, najlepiej do 2040 r., a najpóźniej do 2050 r.; wzywa również inne gospodarki światowe, by zaktualizowały ustalone na poziomie krajowym wkłady w celu osiągnięcia efektów globalnych;”
poprawka 68
część pierwsza„przypomina, że 23 % globalnych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa, a 80 % wylesiania na świecie związane jest z rolnictwem; podkreśla, że w celu zapewnienia wystarczającej ilości pożywienia dla coraz liczniejszej ludności świata musimy inwestować w rolnictwo agroekologiczne oraz w zrównoważone wzory produkcji i konsumpcji; podkreśla, że sama wydajność nie stanowi odpowiedniej strategii dekarbonizacji dla sektora rolniczego;”
część druga„wzywa wszystkie strony do aktywnego promowania zdrowego i zrównoważonego odżywiania się;”
ust.21
część pierwsza„podkreśla znaczenie ambitnej i sprzyjającej włączeniu polityki UE w dziedzinie klimatu, która pozwoli jej działać globalnie jako wiarygodny i niezawodny partner oraz utrzymać rolę lidera na arenie światowej w dziedzinie klimatu;”
część druga„w związku z tym podkreśla, że UE musi inwestować i dokonywać znacznych postępów w badaniach naukowych i innowacjach o zastosowaniu przemysłowym;”
ID:
ust.1
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „oraz że wszystkie państwa i zainteresowane podmioty na całym świecie muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby jej przeciwdziałać;”
część drugate słowa
ust.14
część pierwsza„podkreśla, że aby nie został przekroczony limit wzrostu temperatury wynoszący 1,5 °C, należałoby pięciokrotnie zwiększyć obecny poziom ambicji, jeśli chodzi o ustalony na poziomie krajowym wkład;”
część druga„zauważa, że taki globalny poziom ambicji jest wciąż technicznie osiągalny oraz że przyniósłby dodatkowe korzyści dla środowiska i zdrowia publicznego;”
ust.26
część pierwsza„podkreśla, że każda strategia polityczna dotycząca klimatu powinna być realizowana z poszanowaniem zasady sprawiedliwej transformacji oraz w ścisłej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i partnerami społecznymi;”
część druga„w związku z tym uważa, że silniejsze partnerstwo społeczne i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu krajowym i unijnym mają fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej wszystkich warstw społeczeństwa w sposób sprawiedliwy, inkluzywny i społecznie zrównoważony; jest zdania, że rozwiązania oparte na zasobach przyrody oraz odbudowa i ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej mają zasadnicze znaczenie jako czynniki sprzyjające łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowaniu się do niej;”
ust.45
część pierwsza„powtarza, że w ramach WPR nie powinno się już przyznawać dotacji na działania szkodliwe dla środowiska i klimatu,”
część druga„w tym na osuszanie torfowisk i nadmierny pobór wody do irygacji, nie powinno się również penalizować występowania drzew na użytkach rolnych;”
ust.78
część pierwsza„z zadowoleniem odnotowuje wejście w życie poprawki z Kigali do protokołu montrealskiego; uważa, że powinno to być nowym bodźcem dla UE do szybkiego przeglądu rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu eliminacji wad zagrażających ambicjom klimatycznym UE, takich jak nielegalny handel wodorofluorowęglowodorem”
część druga„i niewystarczające przeciwdziałanie użyciu heksafluorku siarki (SF6);”
ust.80
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „oraz aby pokazać światu, że przemysł i neutralność klimatyczna nie są ze sobą sprzeczne;”
część drugate słowa
ust.82
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „i unijnego prawa w dziedzinie klimatu”
część drugate słowa
ust.116
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „dlatego ponownie wyraża ubolewanie z powodu ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa zamiaru wycofania Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego;”
część drugate słowa
ECR:
ust.20
część pierwsza„przyjmuje z zadowoleniem, że podczas zorganizowanego przez ONZ w 2019 r. Szczytu na rzecz Działań Klimatycznych doszło do zawiązania Sojuszu na rzecz Ambicji Klimatycznych, w ramach którego 59 stron UNFCCC zasygnalizowało zamiar zadeklarowania do 2020 r. zwiększonego ustalonego na poziomie krajowym wkładu przewidzianego w porozumieniu paryskim, a 65 stron, w tym Unia, zasygnalizowało, że dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej;”
część druga„do 2050 r. ubolewa jednak, że jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie UE były gotowe poprzeć podniesienie poziomu ambicji ustalanego na poziomie krajowym wkładu deklarowanego przez UE, mimo apeli Parlamentu Europejskiego;”
ust.53
część pierwsza„podkreśla, że istotne znaczenie ma sprawiedliwe przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz że należy przyjąć dalekowzroczne i partycypacyjne podejście, aby obywatele skorzystali z takiego przejścia, a także wspierać regiony i społeczności najbardziej narażone na zagrożenia; postrzega utworzenie funduszu sprawiedliwej transformacji jako jedno z narzędzi, które można wykorzystać na szczeblu UE, aby zagwarantować pluralistyczną i świadomą transformację w przypadku ludności i regionów UE najbardziej dotkniętych dekarbonizacją, takich jak regiony wydobycia węgla w okresie przejściowym; dostrzega, że same fundusze odszkodowawcze nie są gwarancją sprawiedliwej transformacji oraz że kompleksowa strategia UE na rzecz rozwoju i modernizacji regionów UE i wsparcie dla pionierów transformacji powinny stanowić trzon każdej polityki na rzecz transformacji; uważa, że transformacja klimatyczna w UE musi być zrównoważona pod względem ekologicznym, gospodarczym i społecznym; wzywa UE i państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich strategii politycznych i finansowania w tym zakresie,”
część druga„które będą uzależnione od jasnych, wiarygodnych i wykonalnych krótko- i długoterminowych zobowiązań zainteresowanych państw członkowskich do odejścia od paliw kopalnych w całej gospodarce, w tym do włączenia do ostatecznych zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu konkretnych strategii politycznych mających na celu wycofanie węgla w terminie zgodnym z zobowiązaniem UE do utrzymania globalnego ocieplenia w zgodzie z długoterminowymi celami porozumienia paryskiego i z celem w zakresie neutralności klimatycznej na 2050 r.;”
ust.91
część pierwsza„przypomina, że priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej, w szczególności na podstawie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, oraz globalne przywództwo w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych to dwa spośród głównych celów unii energetycznej UE; podkreśla, że unijny cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 został ustalony na poziomie 32 % lub powyżej, a cel w zakresie efektywności energetycznej wynosi 32,5 % lub powyżej;”
część druga„podkreśla, że cele te – chociaż prowadzą do większych niż wcześniej przewidziano redukcji emisji gazów cieplarnianych – nie są zgodne z redukcją o 50–55 % zaproponowaną przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji lub z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C; wzywa Komisję i Radę do dodatkowych wysiłków na rzecz energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej zgodnie z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych; wzywa do globalnego promowania działań na rzecz efektywności energetycznej i terminowego zastosowania energii ze źródeł odnawialnych;”
Verts/ALE:
poprawka 25
część pierwsza„odnotowuje ogłoszenie przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji Ursulę von Leyen, że system handlu przydziałami emisji zostanie rozszerzony na sektory jeszcze nieobjęte unijnym systemem handlu; odrzuca bezpośrednie ich włączenie do systemu EU ETS;”
część druga„zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi i Radzie sprawozdania z oceny skutków dotyczącej odrębnego ETS dla tych sektorów; zdecydowanie podkreśla, że system opłat za emisję CO2 nie powinien zastępować lub osłabiać istniejących środków, takich jak normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i ciężarowych, czy też rozporządzenie w sprawie działań w dziedzinie klimatu, lecz powinien uzupełniać istniejące prawodawstwo w celu wzmocnienia ambicji UE w dziedzinie klimatu w ramach kombinacji strategii politycznych, o czym mówił nowo wybrany wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans podczas wysłuchania w Parlamencie;”
PPE, Verts/ALE:
poprawka 12rev=26=
część pierwszacały tekst z wyjątkiem zastąpienia słów: „najpóźniej do 2050 r. będzie musiał przejść całkowitą dekarbonizację;” słowami: „kontynuować obecny ambitny program redukcji emisji;”
część drugazastąpienie słów: „najpóźniej do 2050 r. będzie musiał przejść całkowitą dekarbonizację;” słowami: „kontynuować obecny ambitny program redukcji emisji;”
PPE, posłowie:
ust.68
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „przypomina, że w okresie do 2050 r. spodziewany jest wzrost emisji CO2 z transportu morskiego o 50 % do 250 %;” „przed 2023 r.”, „bezzwłocznie”, „jak najszybszego zaproponowania dodatkowych działań UE w”, „takich jak włączenie sektora morskiego do systemu ETS oraz”
część druga„przypomina, że w okresie do 2050 r. spodziewany jest wzrost emisji CO2 z transportu morskiego o 50 % do 250 %;”
część trzecia„przed 2023 r.”
część czwarta„bezzwłocznie”
część piąta„obowiązkowe”
część szósta„jak najszybszego zaproponowania dodatkowych działań UE w”, „takich jak włączenie sektora morskiego do systemu ETS oraz”
ust.69
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „i ekologicznymi statkami z ekokomponentami,”
część drugate słowa
PPE, posłowie, ID, ECR:
ust.52
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w związku z tym wzywa Komisję do zapewnienia, aby inwestycje UE nie wpływały szkodliwie na klimat i różnorodność biologiczną, oraz do zaproponowania w stosownych przypadkach zharmonizowanych wiążących przepisów;” „wzywa Komisję do dopilnowania, aby kolejne wieloletnie ramy finansowe były w pełni zgodne z porozumieniem paryskim oraz aby żadne wydatki nie były sprzeczne z tym porozumieniem;” „podkreśla znaczenie zasilenia Zielonego Funduszu Klimatycznego oraz zachęca państwa członkowskie, aby co najmniej podwoiły wkład we wstępną mobilizację zasobów;” „wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do szybkiego zaprzestania udzielania pożyczek na projekty dotyczące paliw kopalnych, z wyjątkiem sytuacji gdy gaz, w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, jest wykorzystywany jako technologia pomostowa w celu zastąpienia węgla, w przypadku gdy nie istnieją żadne rozwiązania alternatywne, jeśli wprowadzone są zabezpieczenia w celu uniknięcia efektu blokady i gwarancja, że ścieżka redukcji emisji jest zgodna z celami porozumienia paryskiego;”
część druga„w związku z tym wzywa Komisję do zapewnienia, aby inwestycje UE nie wpływały szkodliwie na klimat i różnorodność biologiczną, oraz do zaproponowania w stosownych przypadkach zharmonizowanych wiążących przepisów;”
część trzecia„wzywa Komisję do dopilnowania, aby kolejne wieloletnie ramy finansowe były w pełni zgodne z porozumieniem paryskim oraz aby żadne wydatki nie były sprzeczne z tym porozumieniem;”
część czwarta„podkreśla znaczenie zasilenia Zielonego Funduszu Klimatycznego oraz zachęca państwa członkowskie, aby co najmniej podwoiły wkład we wstępną mobilizację zasobów;”
część piąta„wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do szybkiego zaprzestania udzielania pożyczek na projekty dotyczące paliw kopalnych, z wyjątkiem sytuacji gdy gaz, w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, jest wykorzystywany jako technologia pomostowa w celu zastąpienia węgla,”
część szósta„w przypadku gdy nie istnieją żadne rozwiązania alternatywne, jeśli wprowadzone są zabezpieczenia w celu uniknięcia efektu blokady i gwarancja, że ścieżka redukcji emisji jest zgodna z celami porozumienia paryskiego;”
PPE, Renew:
ust.58
część pierwsza„przypomina stronom o potrzebie przydzielenia wystarczających zasobów w celu przejścia od zobowiązań do działań i wdrożenia niezbędnych środków, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego; popiera wzrost znaczenia wprowadzenia podatku korygującego od emisji dwutlenku węgla pobieranego na granicach w związku z wwozem do UE w celu utworzenia równych warunków działania w handlu międzynarodowym oraz unikania ucieczki emisji;”
część druga„apeluje zatem do Komisji i państw członkowskich o jak najszybsze wprowadzenie sprawiedliwego i progresywnego systemu podatku od emisji dwutlenku węgla;”
ID, ECR:
ust.9
część pierwsza„podkreśla, że sprawozdanie specjalne IPCC w sprawie ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C stanowi najbardziej wyczerpującą i aktualną ocenę metod łagodzenia skutków zgodnie z porozumieniem paryskim;”
część druga„podkreśla, że zgodnie ze wspomnianym sprawozdaniem ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C do 2100 r. bez przekroczenia tej granicy lub przy jej niewielkim przekroczeniu oznacza, że najpóźniej do 2067 r. należy osiągnąć globalną neutralność emisyjną, a do 2030 r. globalny poziom rocznych emisji gazów cieplarnianych musi zostać ograniczony do maksymalnie 27,4 GtCO2eq;” „podkreśla w świetle tych ustaleń, że zgodnie z porozumieniem paryskim UE jako światowy lider oraz inne duże gospodarki światowe muszą dążyć do jak najszybszego osiągnięcia neutralności emisyjnej, przy czym musi to nastąpić;”
część trzecia„najpóźniej do 2050 r.”
posłowie, ID:
ust.62
część pierwsza„podkreśla, że 80 % osób przesiedlonych w wyniku zmiany klimatu to kobiety i dzieci,
część drugaktóre ogólnie doświadczają skutków zmiany klimatu dotkliwiej niż mężczyźni i zmagają się z większymi trudnościami z tym związanymi, pomimo że nie uczestniczą w tym samym stopniu co mężczyźni w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących działań w dziedzinie klimatu; zaznacza zatem, że wzmocnienie pozycji wszystkich marginalizowanych społeczności określonych według kryterium płci, a także ich pełne i równoprawne uczestnictwo i sprawowanie przez nie funkcji przywódczych na forach międzynarodowych, takich jak UNFCCC, oraz kierowanie przez nie krajowymi, regionalnymi i lokalnymi działaniami w dziedzinie klimatu ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia i skuteczności takich działań;”
część trzecia„uważa, że UE i państwa członkowskie powinny w pełni poprzeć wdrożenie planu działania UNFCCC w sprawie równości płci, w szczególności przez uwzględnienie perspektywy płci w polityce klimatycznej i rozwojowej UE, oraz wspierać uczestnictwo kobiet należących do społeczności tubylczych, a także uczestnictwo obrońców praw kobiet w procesie UNFCCC;”
Różne
Poprawki 17 i 33 zostały wycofane.
Stéphane Séjourné i Chrysoula Zacharopoulou (grupa Renew) wycofali podpisy pod poprawką 38.
Jadwiga Wiśniewska i grupa ECR wycofały poparcie dla projektu rezolucji B9-0174/2019.

 9. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć 

Projekty rezolucji: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0224/2019
(ECR)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi-117, 493, 32
Projekt rezolucji B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Po ust. 11IDgi-157, 454, 24
Ust.24Renew, S&D, Verts/ALE, GUE/NGLgi+345, 260, 36
Ust.7ust.pierwotny tekstgi+445, 112, 78
Po ust. 223IDgi-42, 554, 44
Po umocowaniu 62IDgi-145, 470, 24
Motyw Lust.pierwotny tekstgi+407, 138, 93
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+500, 91, 50
Projekt rezolucji B9-0226/2019
(ID)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)
Wnioski o głosowanie imienne
ECR:głosowanie końcowe B9-0224/2019
Renew:poprawka 4
Verts/ALE:ust.7; motyw I; głosowanie końcowe B9-0225/2019
ID:poprawki 1, 2, 3
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.7; motyw L
Różne
Samira Rafaela, Martin Hojsík i Dragoş Pîslaru (grupa Renew) są również sygnatariuszami projektu rezolucji B9-0225/2019.

 10. Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. 

Projekty rezolucji: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+493, 43, 86
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0182/2019PPE
B9-0183/2019Verts/ALE
B9-0184/2019ECR
B9-0185/2019S&D
B9-0186/2019Renew
Wnioski o głosowanie imienne
PPE:głosowanie końcowe RC-B9-0182/2019

 11. Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo 

Projekty rezolucji: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)
Po ust. 16GUE/NGL-
Po ust. 42Verts/ALE-
Ust.6ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.7ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Po ust. 74Verts/ALE-
5Verts/ALE-
11IDgi-99, 523, 3
Po ust. 157GUE/NGL-
Po ust. 163Verts/ALE-
8GUE/NGL-
Przed motywem A1Verts/ALE-
Motyw D9ID-
Po motywie F10IDgi-97, 522, 6
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0197/2019ECR
B9-0198/2019S&D
B9-0201/2019PPE
B9-0203/2019Renew
B9-0204/2019Verts/ALE
B9-0206/2019GUE/NGL
B9-0208/2019ID
Wnioski o głosowanie imienne
ID:poprawki 10, 11
Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
ust.6
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w tym kontekście wyraża głębokie ubolewanie, że w budżecie na 2020 r. nie przewidziano odpowiednich środków na finansowanie tych celów;”
część drugate słowa
ust.7
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „takich jak systemy prywatnego przechowywania i wycofanie z obrotu, oraz wszelkich nowych lub innych dostępnych instrumentów i odpowiednich środków”
część drugate słowa

 12. Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO 

Projekt rezolucji: B9-0181/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0181/2019
(komisja INTA)
Po ust. 32GUE/NGLgi-51, 544, 12
Po ust. 41PPE+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+506, 46, 61
Wnioski o głosowanie imienne
PPE:głosowanie końcowe
GUE/NGL:poprawka 2

 13. Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP 

Projekt rezolucji: B9-0175/2019

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0175/2019
(komisja DEVE)
Ust.17ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.231PPEge+340, 250, 13
Ust.252PPEgp
1/ge-278, 311, 5
2
5Verts/ALE-
ust.pierwotny tekstgi+295, 286, 22
Po motywie E3Verts/ALE-
4Verts/ALE-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Wnioski o głosowanie imienne
ID:ust.25
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.25
Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
poprawka 2
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza w odniesieniu do kwestii dotyczących klimatu, handlu, bezpieczeństwa i migracji;”
część drugate słowa
PPE, ECR:
ust.17
część pierwsza„podkreśla znaczenie równości płci i upodmiotowienia kobiet jako siły napędowej rozwoju oraz wzywa UE i państwa AKP do uwzględnienia w umowie równości płci jako kwestii przekrojowej;”
część druga„podkreśla, jak ważne jest, aby strony partnerstwa zaangażowały się w działania na rzecz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego i związanych z nim praw oraz zobowiązały się do pełnego wdrożenia programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju;”
Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności