Seznam 
Zápis
XML 194kPDF 306kWORD 83k
Čtvrtek, 28. listopadu 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Ochrana lesů a ochránců životního prostředí v EU (rozprava)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
3.1.Stav v oblasti svobod v Alžírsku
  
3.2.Kuba, případ Josého Daniela Ferrera
 4.Členství ve výborech a v delegacích
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozprav)
  
5.1.Haiti
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Jmenování evropského inspektora ochrany údajů
 8.Hlasování
  
8.1.Stav v oblasti svobod v Alžírsku (hlasování)
  
8.2.Kuba, případ Josého Daniela Ferrera (hlasování)
  
8.3.Haiti (hlasování)
  
8.4.Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (doporučení) *** (hlasování)
  
8.5.Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení) (hlasování)
  
8.6.Situace v Bolívii (hlasování)
  
8.7.Stav klimatické a environmentální nouze (hlasování)
  
8.8.Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) (hlasování)
  
8.9.Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí (hlasování)
  
8.10.Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu (hlasování)
  
8.11.Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (hlasování)
  
8.12.Krize Odvolacího orgánu WTO (hlasování)
  
8.13.Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Zákaznické linky s číslem 0800 (rozprava)
 14.Předložení dokumentů
 15.Petice
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 18.Termín příštího dílčího zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Ochrana lesů a ochránců životního prostředí v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Ochrana lesů a ochránců životního prostředí v EU (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Daniel Buda za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Marie Toussaint za skupinu Verts/ALE, Aurelia Beigneux za skupinu ID, Andrey Slabakov za skupinu ECR, Petros Kokkalis za skupinu GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel a Nicolás González Casares, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen a Mick Wallace.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 27.11.2019.)


3.1. Stav v oblasti svobod v Alžírsku

Návrhy usnesení B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 a B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta a Charlie Weimers uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lukas Mandl za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu Renew, Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Gilbert Collard za skupinu ID, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba a Jérôme Rivière.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly a Loucas Fourlas.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 28.11.2019.


3.2. Kuba, případ Josého Daniela Ferrera

Návrhy usnesení B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 a B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda a Dita Charanzová uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Javier Nart za skupinu Renew, Guido Reil za skupinu ID, a Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira a Clare Daly.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 28.11.2019.

(pokračování rozpravy: bod 5 zápisu ze dne 28.11.2019)


4. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ENVI: Dan-Ştefan Motreanu, kterým je nahrazen Cristian-Silviu Buşoi

výbor ITRE: Cristian-Silviu Buşoi, kterým je nahrazena Adina-Ioana Vălean

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


5. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozprav)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 27.11.2019.)


5.1. Haiti

Návrhy usnesení B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 a B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo a Irena Joveva uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, a Isabella Adinolfi – nezařazená poslankyně.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Julie Ward.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), která poděkovala Parlamentu za podporu, kterou jí projevoval po celou dobu jejího mandátu (předsedající místopředsedkyni jménem Parlamentu poděkovala).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 28.11.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:12 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:33.


7. Jmenování evropského inspektora ochrany údajů

Předseda oznámil, že Konference předsedů na své schůzi dne 28. listopadu 2019 schválila v souladu s článkem 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 a v návaznosti na jednání výboru LIBE jmenování Wojciecha Rafała Wiewiórowského, na kterém se společně dohodly Evropský parlament a Rada, evropským inspektorem ochrany údajů.

Předseda podepíše rozhodnutí o jmenování spolu s úřadujícím předsedou Rady.

°
° ° °

Vystoupili: Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold a Sophia in 't Veld.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Stav v oblasti svobod v Alžírsku (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 a B9-0199/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0193/2019

(nahrazující B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 a B9-0199/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev a Krzysztof Hetman za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Raphaël Glucksmann za skupinu S&D;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers a Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2019)0072)

(Návrh usnesení B9-0195/2019 se nebere v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)


8.2. Kuba, případ Josého Daniela Ferrera (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 a B9-0213/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0200/2019

(nahrazující B9-0200/2019, B9-0202/2019 a B9-0213/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman a Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0073)

(Návrhy usnesení B9-0205/2019, B9-0207/2019 a B9-0210/2019 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)


8.3. Haiti (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 a B9-0223/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0214/2019

(nahrazující B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 a B9-0223/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman a Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Norbert Neuser za skupinu S&D;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE;

—   Ruža Tomašić za skupinu ECR

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Assita Kanko a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0074)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)


8.4. Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (doporučení) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0075)

Parlament schválil uzavření dohody.

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


8.5. Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení) (hlasování)

Zpráva o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) [2019/0142M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0076)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)


8.6. Situace v Bolívii (hlasování)

Rozprava se konala dne 13. listopadu 2019 (bod 20 zápisu ze dne 13.11.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík a Paulo Rangel za skupinu PPE o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner a Marie Toussaint za skupinu Verts/ALE o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo a Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López za skupinu S&D o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0187/2019

(nahrazující B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 a B9-0192/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary a Paulo Rangel za skupinu PPE;

—   Javi López a Kati Piri za skupinu S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2019)0077)

(Návrhy usnesení B9-0188/2019 a B9-0190/2019 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)


8.7. Stav klimatické a environmentální nouze (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2019 (bod 14 zápisu ze dne 25.11.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Pascal Canfin a Nils Torvalds za skupinu Renew o klimatické a environmentální krizi (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri a Gwendoline Delbos-Corfield za skupinu Verts/ALE o klimatické a environmentální krizi (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli a Jytte Guteland za skupinu S&D o klimatické a environmentální krizi (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese za skupinu PPE o klimatické a environmentální krizi (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska a Anna Zalewska za skupinu ECR o klimatické a environmentální krizi (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re a Simona Baldassarre za skupinu ID o klimatické a environmentální krizi (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee a Anne-Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL o klimatické a environmentální krizi (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0209/2019

(nahrazující B9-0209/2019, B9-0212/2019 a B9-0220/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Miriam Dalli a Jytte Guteland za skupinu S&D;

—   Pascal Canfin a Nils Torvalds za skupinu Renew;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo a Eugenia Rodríguez Palop za skupinu GUE/NGL.

přijat (P9_TA(2019)0078)

(Návrhy usnesení B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 a B9-0218/2019 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Manuel Bompard.

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)


8.8. Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) (hlasování)

Návrh usnesení B9-0174/2019

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0079)

Vystoupení

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska a Marc Tarabella.

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)


8.9. Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2019 (bod 15 zápisu ze dne 25.11.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz a Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut a Robert Biedroń za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield a Marie Toussaint za skupinu Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a o opatřeních pro potírání genderově podmíněného násilí (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David a Isabella Tovaglieri za skupinu ID o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a dalších opatřeních pro boj proti násilí na základě pohlaví (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0224/2019

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B9-0225/2019

přijat (P9_TA(2019)0080)

(Návrh usnesení B9-0226/2019 se nebere v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)


8.10. Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2019 (bod 18 zápisu ze dne 25.11.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius a Michael Gahler za skupinu PPE o krocích, které podniká Ruská federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí, k nimž došlo dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o nedávných opatřeních Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí, k nimž došlo dne 13. ledna 1991 ve městě Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski a Veronika Vrecionová za skupinu ECR o nedávných opatřeních Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí, k nimž došlo dne 13. ledna 1991 ve městě Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D o nedávných opatřeních Ruské federace zaměřených proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew o krocích, které podniká Ruská federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0182/2019

(nahrazující B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 a B9-0186/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius a Michael Gahler za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė a Sven Mikser za skupinu S&D;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Sergey Lagodinsky a Tineke Strik, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová a Jacek Saryusz-Wolski za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2019)0081)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)


8.11. Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (hlasování)

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2019 (bod 16 zápisu ze dne 26.11.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen a Carlo Fidanza za skupinu ECR o opatřeních na boj proti dopadu rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro za skupinu S&D o opatřeních k nápravě dopadu rozhodnutí WTO ve sporu o Airbus na evropské zemědělství (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr a Benoît Lutgen za skupinu PPE o opatřeních k nápravě dopadu rozhodnutí WTO ve sporu o Airbus na evropské zemědělství (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne a Jordi Cañas za skupinu Renew o opatřeních k nápravě dopadu rozhodnutí WTO ve sporu o Airbus na evropské zemědělství (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau za skupinu Verts/ALE o opatřeních na boj proti dopadu rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz a Eugenia Rodríguez Palop za skupinu GUE/NGL o opatřeních na řešení dopadu rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se Airbusu na evropské zemědělství (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton a Mara Bizzotto za skupinu ID o opatřeních na řešení dopadu rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0197/2019

(nahrazující RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 a RC-B9-0203/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander a Norbert Lins za skupinu PPE;

—   Paolo De Castro a Clara Aguilera za skupinu S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne a Jordi Cañas za skupinu Renew;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini a Carlo Fidanza za skupinu ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli a Dino Giarrusso.

přijat (P9_TA(2019)0082)

(Návrhy usnesení B9-0204/2019, B9-0206/2019 a B9-0208/2019 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)


8.12. Krize Odvolacího orgánu WTO (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2019 (bod 17 zápisu ze dne 26.11.2019).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou za výbor INTA o krizi Odvolacího orgánu WTO (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0083)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)


8.13. Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT (hlasování)

Návrh usnesení B9-0175/2019

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0084)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

(Denní zasedání bylo před vysvětlením hlasování na chvíli přerušeno.)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 27. listopadu 2019)

Volba Komise

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten a Judith Bunting.

Zpráva Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil a Veronika Vrecionová.

(Hlasování: čtvrtek 28. listopadu 2019)

Situace v Bolívii - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Stav klimatické a environmentální nouze - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland a Younous Omarjee.

Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki a Seán Kelly.

Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí - B9-0224/2019 a B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer a Seán Kelly.

Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka a Jiří Pospíšil.

Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki a Michaela Šojdrová.

Krize Odvolacího orgánu WTO - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:25.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Zákaznické linky s číslem 0800 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000037/2019), kterou pokládají Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein a Edina Tóth za skupinu PPE Komisi: Zákaznické linky s číslem 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab rozvinul otázku.

Mariya Gabriel (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Róża Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Miapetra Kumpula-Natri za skupinu S&D, Adam Bielan za skupinu ECR, a Angel Dzhambazki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Seán Kelly.

Vystoupila Mariya Gabriel.

Rozprava skončila.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2) poslanci

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o riziku nových teroristických útoků v EU (B9-0163/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zahájení jednání s Albánií a Severní Makedonií (B9-0164/2019)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení o pohromě, již v Evropě představují štěnice domácí (B9-0165/2019)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Paolo Borchia. Návrh usnesení o zavedení jednotné evropské hodnoty pro emise formaldehydu ve výrobcích ze dřeva (B9-0173/2019)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE


15. Petice

Petice č. 0967-19 až 1106-19 byly dne 26. listopadu 2019 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že dne 26. listopadu 2019 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Zprávy obsahující návrhy nelegislativních usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 105 odst. 2 jednacího řádu)

(V návaznosti na oznámení Konference předsedů výborů dne 22. října 2019)

výbor INTA

- Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(stanovisko: AGRI)


17. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


18. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 16. do 19. prosince 2019.


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:22.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Poslední aktualizace: 17. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí