Index 
Jegyzőkönyv
XML 197kPDF 315kWORD 82k
2019. november 28., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az erdő- és környezetvédők védelme az EU-ban (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
3.1.A szabadságjogok helyzete Algériában
  
3.2.Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye
 4.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a vita folytatása)
  
5.1.Haiti
 6.Az ülés folytatása
 7.Az európai adatvédelmi biztos kinevezése
 8.Szavazások órája
  
8.1.A szabadságjogok helyzete Algériában (szavazás)
  
8.2.Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (szavazás)
  
8.3.Haiti (szavazás)
  
8.4.A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (ajánlás) *** (szavazás)
  
8.5.A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
8.6.A bolíviai helyzet (szavazás)
  
8.7.Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet (szavazás)
  
8.8.Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) (szavazás)
  
8.9.Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak leküzdését szolgáló egyéb intézkedések (szavazás)
  
8.10.Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen (szavazás)
  
8.11.Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére szolgáló intézkedések (szavazás)
  
8.12.A WTO Fellebbezési Testületének válsága (szavazás)
  
8.13.Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A 0800-as ügyfélszolgálati telefonszám (vita)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Petíciók
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülésnapok időpontja
 19.Az ülés berekesztése
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Az erdő- és környezetvédők védelme az EU-ban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az erdő- és környezetvédők védelme az EU-ban (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marie Toussaint, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Aurelia Beigneux, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Andrey Slabakov, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petros Kokkalis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, és Nicolás González Casares, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen és Mick Wallace.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.11.27-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. A szabadságjogok helyzete Algériában

Állásfoglalási indítványok B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 és B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta és Charlie Weimers előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Lukas Mandl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Salima Yenbou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilbert Collard, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bert-Jan Ruissen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba és Jérôme Rivière.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly és Loucas Fourlas.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.28-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


3.2. Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye

Állásfoglalási indítványok B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 és B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda és Dita Charanzová előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Guido Reil, a(z) ID képviselőcsoport nevében, és Lefteris Nikolaou-Alavanos, független.

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira és Clare Daly.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.28-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .

(a vita folytatása: 2019.11.28-i jegyzőkönyv, 5. pont)


4. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE képviselőcsoporttól a bizottságok és a küldöttségek összetételének módosítására irányuló alábbi határozatokat kapta:

ENVI bizottság: Cristian-Silviu Buşoi helyett Dan-Ştefan Motreanu

ITRE bizottság: Adina-Ioana Vălean helyett Cristian-Silviu Buşoi

A határozatok a mai naptól hatályosak.


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a vita folytatása)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.11.27-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


5.1. Haiti

Állásfoglalási indítványok B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 és B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo és Irena Joveva előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Isabella Adinolfi, független.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák és Julie Ward.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) köszönetet mond a Parlamentnek a megbízatása során nyújtott támogatásáért (az elnök köszönetet mond neki a Parlament nevében).

Le débat est clos.

Szavazás: 2019.11.28-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .

(Az ülést 11.12-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

6. Az ülés folytatása

Az ülés 11.33-kor folytatódik.


7. Az európai adatvédelmi biztos kinevezése

Az elnök közli, hogy a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikke értelmében az Elnökök Értekezlete 2019. november 28-i ülésén a LIBE bizottság döntései alapján jóváhagyta, hogy az Európai Parlament és a Tanács közösen kinevezze Wojciech Rafał Wiewiórowskit európai adatvédelmi biztosnak.

Az elnök a Tanács soros elnökével együtt fogja aláírni a kinevezési határozatot.

°
° ° °

Felszólal Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold és Sophia in 't Veld.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. A szabadságjogok helyzete Algériában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 és B9-0199/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0193/2019

(amely a B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 és B9-0199/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev és Krzysztof Hetman, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Raphaël Glucksmann, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers és Bert-Jan Ruissen, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0072)

(A B9-0195/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)


8.2. Kuba, Jose Daniel Ferrer ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 és B9-0213/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0200/2019

(amely a B9-0200/2019, B9-0202/2019 és B9-0213/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman és Antonio López-Istúriz White, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0073)

(A B9-0205/2019, B9-0207/2019 és B9-0210/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)


8.3. Haiti (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 és B9-0223/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0214/2019

(amely a B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 és B9-0223/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman és Antonio López-Istúriz White, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Assita Kanko és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0074)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)


8.4. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (ajánlás) *** (szavazás)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0075)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


8.5. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (2014) [2019/0142M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0076)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)


8.6. A bolíviai helyzet (szavazás)

A vita időpontja: 2019. november 13. (2019.11.13-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík és Paulo Rangel, a PPE képviselőcsoport nevében, a bolíviai helyzetről (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner és Marie Toussaint, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a bolíviai helyzetről (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a bolíviai helyzetről (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo és Idoia Villanueva Ruiz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a bolíviai helyzetről (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, a bolíviai helyzetről (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, az S&D képviselőcsoport nevében, a bolíviai helyzetről (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0187/2019

(amely a B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 és B9-0192/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary és Paulo Rangel, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Javi López és Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0077)

(A B9-0188/2019 és B9-0190/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)


8.7. Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet (szavazás)

A vita időpontja: 2019. november 25. (2019.11.25-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Pascal Canfin és Nils Torvalds, a Renew képviselőcsoport nevében, az éghajlati és környezeti vészhelyzetről (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri és Gwendoline Delbos-Corfield, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az éghajlati és környezeti vészhelyzetről (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, az éghajlati és környezeti vészhelyzetről (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, a PPE képviselőcsoport nevében, az éghajlati és környezeti szempontból sürgető helyzetről (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska és Anna Zalewska, az ECR képviselőcsoport nevében, az éghajlati és környezeti vészhelyzetről (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re és Simona Baldassarre, az ID képviselőcsoport nevében , az éghajlati és környezeti vészhelyzetről (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee és Anne-Sophie Pelletier, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az éghajlati és környezeti vészhelyzetről (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0209/2019

(amely a B9-0209/2019, B9-0212/2019 és B9-0220/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Miriam Dalli és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Pascal Canfin és Nils Torvalds, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo és Eugenia Rodríguez Palop, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0078)

(A B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 és B9-0218/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Manuel Bompard.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)


8.8. Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0174/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0079)

Felszólalások

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska és Marc Tarabella.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)


8.9. Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak leküzdését szolgáló egyéb intézkedések (szavazás)

A vita időpontja: 2019. november 25. (2019.11.25-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa és Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében, az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásáról (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz és Frances Fitzgerald, a PPE képviselőcsoport nevében, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut és Robert Biedroń, az S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield és Marie Toussaint, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou és Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásáról és a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet célzó egyéb intézkedésekről (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David és Isabella Tovaglieri, az ID képviselőcsoport nevében , az EU Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásáról és a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet célzó egyéb intézkedésekről (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0224/2019

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0225/2019

Elfogadva. (P9_TA(2019)0080)

(A B9-0226/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)


8.10. Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen (szavazás)

A vita időpontja: 2019. november 25. (2019.11.25-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius és Michael Gahler, a PPE képviselőcsoport nevében, az Oroszországi Föderáció által az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírákkal, ügyészekkel és nyomozókkal szemben a közelmúltban hozott intézkedésekről (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Oroszországi Föderáció által az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírákkal, ügyészekkel és nyomozókkal szemben a közelmúltban hozott intézkedésekről (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski és Veronika Vrecionová, az ECR képviselőcsoport nevében, az Oroszországi Föderáció által az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírákkal, ügyészekkel és nyomozókkal szemben a közelmúltban hozott intézkedésekről (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas és Vilija Blinkevičiūtė, az S&D képviselőcsoport nevében, az Oroszországi Föderáció által az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírákkal, ügyészekkel és nyomozókkal szemben a közelmúltban hozott intézkedésekről (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, az Oroszországi Föderáció által az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírákkal, ügyészekkel és nyomozókkal szemben a közelmúltban hozott intézkedésekről (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0182/2019

(amely a B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 és B9-0186/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius és Michael Gahler, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė és Sven Mikser, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Sergey Lagodinsky és Tineke Strik, Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová és Jacek Saryusz-Wolski, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0081)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)


8.11. Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére szolgáló intézkedések (szavazás)

A vita időpontja: 2019. november 26. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint a vita lezárásaként benyújtott állásfoglalási indítványok:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen és Carlo Fidanza, az ECR képviselőcsoport nevében, az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelését szolgáló intézkedésekről (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, az S&D képviselőcsoport nevében, az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelését szolgáló intézkedésekről (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr és Benoît Lutgen, a PPE képviselőcsoport nevében, az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelését szolgáló intézkedésekről (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne és Jordi Cañas, a Renew képviselőcsoport nevében, az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelését szolgáló intézkedésekről (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelését szolgáló intézkedésekről (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz és Eugenia Rodríguez Palop, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelését szolgáló intézkedésekről (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton és Mara Bizzotto, az ID képviselőcsoport nevében , az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelését szolgáló intézkedésekről (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0197/2019

(amely a RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 és RC-B9-0203/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander és Norbert Lins, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Paolo De Castro és Clara Aguilera, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne és Jordi Cañas, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini és Carlo Fidanza, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli és Dino Giarrusso.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0082)

(A B9-0204/2019, B9-0206/2019 és B9-0208/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)


8.12. A WTO Fellebbezési Testületének válsága (szavazás)

A vita időpontja: 2019. november 25. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, au nom de la commission INTA, a WTO Fellebbezési Testületének válságáról (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0083)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)


8.13. Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0175/2019

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0084)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

(Az ülést a szavazatindokolásokig néhány pillanatra felfüggesztik.)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2019. november 27., szerda)

A Bizottság megválasztása

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten és Judith Bunting.

Monika Hohlmeier és Eider Gardiazabal Rubial -jelentés - A9-0035/2019

Jan Zahradil és Veronika Vrecionová.

(Szavazások órája: 2019. november 28., csütörtök)

A bolíviai helyzet - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland és Younous Omarjee.

Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki és Seán Kelly.

Az EU csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez és a nemi alapú erőszak leküzdését szolgáló egyéb intézkedések - B9-0224/2019 és B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer és Seán Kelly.

Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vett litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka és Jiří Pospíšil.

Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére szolgáló intézkedések - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki és Michaela Šojdrová.

A WTO Fellebbezési Testületének válsága - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.25-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A 0800-as ügyfélszolgálati telefonszám (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000037/2019) felteszi: Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein és Edina Tóth, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: 0800-as ügyfélszolgálati telefonszámok (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab kifejti a kérdést.

Mariya Gabriel (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Róża Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miapetra Kumpula-Natri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Angel Dzhambazki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly.

Felszólal: Mariya Gabriel.

A vitát berekesztik.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat tanácsi határozatra az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság között létrejött fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek a megkötéséről (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerb Köztársaság területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

2) a képviselők

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az újabb terrortámadások kockázatáról az EU-ban (B9-0163/2019)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az Albániával és Észak-Macedóniával folytatandó tárgyalások megkezdéséről (B9-0164/2019)

utalva

illetékes :

AFET

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány az ágyi poloskák elterjedéséről Európában (B9-0165/2019)

utalva

illetékes :

ENVI

- Paolo Borchia. Állásfoglalási indítvány a faalapú termékek formaldehidkibocsátására vonatkozó egységes európai határérték bevezetéséről (B9-0173/2019)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE


15. Petíciók

A 0967-19–1106-19 számú petíciókat 2019. november 26-án nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizttságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2019. november 26-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentések az egyetértési eljárás keretében (az eljárási szabályzat 105. cikkének 2. bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének értesítését követően 2019. október 22.)

INTA bizottság

- A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(vélemény: AGRI)


17. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


18. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. december 16–2019. december 19.


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.22-kor berekesztik.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Utolsó frissítés: 2021. február 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat