Index 
Proces-verbal
XML 197kPDF 310kWORD 83k
Joi, 28 noiembrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE (dezbatere)
 3.Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
3.1.Situația libertăților în Algeria
  
3.2.Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)
  
5.1.Haiti
 6.Reluarea ședinței
 7.Numirea Autorității Europene pentru Protecția Datelor
 8.Votare
  
8.1.Situația libertăților în Algeria (vot)
  
8.2.Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer (vot)
  
8.3.Haiti (vot)
  
8.4.Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (recomandare) *** (vot)
  
8.5.Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (vot)
  
8.6.Situația în Bolivia (vot)
  
8.7.Urgența climatică și de mediu (vot)
  
8.8.Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (vot)
  
8.9.Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen (vot)
  
8.10.Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (vot)
  
8.11.Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din Europa (vot)
  
8.12.Criza organului de apel al OMC (vot)
  
8.13.Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Numerele de servicii pentru clienți 0800 (dezbatere)
 14.Depunere de documente
 15.Petiții
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 18.Calendarul următoarelor ședințe
 19.Încheierea ședinței
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, Aurelia Beigneux, în numele Grupului ID, Andrey Slabakov, în numele Grupului ECR, Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, și Nicolás González Casares, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen și Mick Wallace.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 27.11.2019.)


3.1. Situația libertăților în Algeria

Propuneri de rezoluții B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 și B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta și Charlie Weimers au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Lukas Mandl, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului Renew, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Gilbert Collard, în numele Grupului ID, Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba și Jérôme Rivière.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly și Loucas Fourlas.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 28.11.2019.


3.2. Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer

Propuneri de rezoluții B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 și B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda și Dita Charanzová au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Javier Nart, în numele Grupului Renew, Guido Reil, în numele Grupului ID, și Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira și Clare Daly.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 28.11.2019.

(urmarea dezbaterilor: punctul 5 al PV din 28.11.2019)


4. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

ENVI: Dan-Ştefan Motreanu, care îl înlocuiește pe Cristian-Silviu Buşoi

ITRE: Cristian-Silviu Buşoi, care o înlocuiește pe Adina-Ioana Vălean

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 27.11.2019.)


5.1. Haiti

Propuneri de rezoluții B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 și B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo și Irena Joveva au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, și Isabella Adinolfi, neafiliată.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák și Julie Ward.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) care i-a mulțumit Parlamentului pentru sprijinul acordat pe durata mandatului său (Președinta i-a transmis mulțumiri din partea Parlamentului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 28.11.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.12 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.33.


7. Numirea Autorității Europene pentru Protecția Datelor

Președintele a comunicat că, în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018, în cadrul reuniunii sale din 28 noiembrie 2019 și în urma deliberărilor din cadrul Comisiei LIBE, Conferința președinților a aprobat numirea comună de către Parlament și Consiliu a lui Wojciech Rafał Wiewiórowski, în funcția de Autoritate Europeană pentru Protecția Datelor.

Președintele va proceda la semnătura deciziei de numire împreună cu Președintele în exercițiu al Consiliului.

°
° ° °

Au intervenit Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold și Sophia in 't Veld.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Situația libertăților în Algeria (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 și B9-0199/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0193/2019

(care înlocuiește B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 și B9-0199/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev și Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Raphaël Glucksmann, în numele Grupului S&D;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers și Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0072)

(Propunerea de rezoluție B9-0195/2019 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)


8.2. Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 și B9-0213/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0200/2019

(care înlocuiește B9-0200/2019, B9-0202/2019 și B9-0213/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman și Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0073)

(Propunerile de rezoluții B9-0205/2019, B9-0207/2019 și B9-0210/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)


8.3. Haiti (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 și B9-0223/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0214/2019

(care înlocuiește B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 și B9-0223/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman și Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Assita Kanko și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0074)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)


8.4. Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (recomandare) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0075)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


8.5. Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) [2019/0142M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0076)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)


8.6. Situația în Bolivia (vot)

Dezbaterea a avut loc la 13 noiembrie 2019 (punctul 20 al PV din 13.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner și Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0187/2019

(care înlocuiește B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 și B9-0192/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE;

—   Javi López și Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0077)

(Propunerile de rezoluții B9-0188/2019 și B9-0190/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)


8.7. Urgența climatică și de mediu (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 14 al PV din 25.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Pascal Canfin și Nils Torvalds, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri și Gwendoline Delbos-Corfield, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, în numele Grupului PPE, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska și Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re și Simona Baldassarre, în numele Grupului ID, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee și Anne-Sophie Pelletier, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0209/2019

(care înlocuiește B9-0209/2019, B9-0212/2019 și B9-0220/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Miriam Dalli și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D;

—   Pascal Canfin și Nils Torvalds, în numele Grupului Renew Europe;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo și Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P9_TA(2019)0078)

(Propunerile de rezoluții B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 și B9-0218/2019 au devenit caduce.)

Intervenții

Manuel Bompard.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)


8.8. Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (vot)

Propunere de rezoluție B9-0174/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0079)

Intervenții

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska și Marc Tarabella.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)


8.9. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 15 al PV din 25.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz și Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut și Robert Biedroń, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield și Marie Toussaint, în numele Grupului Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David și Isabella Tovaglieri, în numele Grupului ID, referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0224/2019

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0225/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0080)

(Propunerea de rezoluție B9-0226/2019 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)


8.10. Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 18 al PV din 25.11.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius și Michael Gahler, în numele Grupului PPE, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski și Veronika Vrecionová, în numele Grupului ECR, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0182/2019

(care înlocuiește B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 și B9-0186/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius și Michael Gahler, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė și Sven Mikser, în numele Grupului S&D;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Sergey Lagodinsky și Tineke Strik, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová și Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0081)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)


8.11. Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din Europa (vot)

Dezbaterea a avut loc la 26 noiembrie 2019 (punctul 16 al PV din 26.11.2019).

Propunerile de rezoluție depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr și Benoît Lutgen, în numele Grupului PPE, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne și Jordi Cañas, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la măsurile ce trebuie luate pentru a atenua impactul hotărârii OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii europene (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz și Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton și Mara Bizzotto, în numele Grupului ID, referitoare la măsurile pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii europene (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0197/2019

(care înlocuiește RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 și RC-B9-0203/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander și Norbert Lins, în numele Grupului PPE;

—   Paolo De Castro și Clara Aguilera, în numele Grupului S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne și Jordi Cañas, în numele Grupului Renew Europe;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli și Dino Giarrusso.

Adoptat (P9_TA(2019)0082)

(Propunerile de rezoluții B9-0204/2019, B9-0206/2019 și B9-0208/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)


8.12. Criza organului de apel al OMC (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2019 (punctul 17 al PV din 26.11.2019).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, în numele comisiei INTA, referitoare la criza organului de apel al OMC (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0083)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)


8.13. Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE (vot)

Propunere de rezoluție B9-0175/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0084)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

(Ședința a fost suspendată câteva momente în așteptarea explicațiilor voturilor)


9. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 27 noiembrie 2019)

Alegerea Comisiei

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten și Judith Bunting.

Raport Monika Hohlmeier și Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil și Veronika Vrecionová.

(Vot joi 28 noiembrie 2019)

Situația în Bolivia - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Urgența climatică și de mediu - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland și Younous Omarjee.

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki și Seán Kelly.

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen - B9-0224/2019 și B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer și Seán Kelly.

Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka și Jiří Pospíšil.

Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din Europa - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki și Michaela Šojdrová.

Criza organului de apel al OMC - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.25.)


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Numerele de servicii pentru clienți 0800 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000037/2019) adresată de Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein și Edina Tóth, în numele Grupului PPE, Comisiei: Numerele de servicii pentru clienți 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab a dezvoltat întrebarea.

Mariya Gabriel (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Róża Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Miapetra Kumpula-Natri, în numele Grupului S&D, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, și Angel Dzhambazki.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Seán Kelly.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a a Consiliului privind încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de modificare a Convenției internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

2) de către deputați

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la riscul unor noi atacuri teroriste în UE (B9-0163/2019)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la deschiderea negocierilor cu Albania și Macedonia de Nord (B9-0164/2019)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la flagelul ploșnițelor de pat din Europa (B9-0165/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Paolo Borchia. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unei valori unice europene pentru emisiile de formaldehidă din produsele pe bază de lemn (B9-0173/2019)

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ITRE


15. Petiții

Petițiile nr. 0967-19 - 1106-19 au fost înscrise în registrul general la data de 26 noiembrie 2019 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 26 noiembrie 2019 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


16. Decizii privind anumite documente

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ în cadrul procedurii de aprobare [articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 22 octombrie 2019)

INTA

- Încheierea unui acord între UE și Statele Unite ale Americii privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(aviz: AGRI)


17. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


18. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 16 decembrie 2019 și 19 decembrie 2019.


19. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la ora 15.22.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Ultima actualizare: 17 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate