Kazalo 
Zapisnik
XML 192kPDF 302kWORD 83k
Četrtek, 28. november 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Varstvo zagovornikov ohranitve gozdov in okoljevarstvenikov v EU (razprava)
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
3.1.Stanje svoboščin v Alžiriji
  
3.2.Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera
 4.Sestava odborov in delegacij
 5.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)
  
5.1.Haiti
 6.Nadaljevanje seje
 7.Imenovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Stanje svoboščin v Alžiriji (glasovanje)
  
8.2.Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera (glasovanje)
  
8.3.Haiti (glasovanje)
  
8.4.Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (priporočilo) *** (glasovanje)
  
8.5.Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (resolucija) (glasovanje)
  
8.6.Razmere v Boliviji (glasovanje)
  
8.7.Izredne podnebne in okoljske razmere (glasovanje)
  
8.8.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) (glasovanje)
  
8.9.Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola (glasovanje)
  
8.10.Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (glasovanje)
  
8.11.Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (glasovanje)
  
8.12.Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije (glasovanje)
  
8.13.Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 0800 (razprava)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Peticije
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil
 18.Datum naslednjih sej
 19.Zaključek seje
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Varstvo zagovornikov ohranitve gozdov in okoljevarstvenikov v EU (razprava)

Izjava Komisije: Varstvo zagovornikov ohranitve gozdov in okoljevarstvenikov v EU (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Daniel Buda v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Marie Toussaint v imenu skupine Verts/ALE, Aurelia Beigneux v imenu skupine ID, Andrey Slabakov v imenu skupine ECR, Petros Kokkalis v imenu skupine GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel in Nicolás González Casares, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Buda.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen in Mick Wallace.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.


3. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 27.11.2019.)


3.1. Stanje svoboščin v Alžiriji

Predlogi resolucij B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 in B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta in Charlie Weimers so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Lukas Mandl v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Phil Bennion v imenu skupine Renew, Salima Yenbou v imenu skupine Verts/ALE, Gilbert Collard v imenu skupine ID, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba in Jérôme Rivière.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly in Loucas Fourlas.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 28.11.2019.


3.2. Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera

Predlogi resolucij B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 in B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda in Dita Charanzová so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Javier Nart v imenu skupine Renew, Guido Reil v imenu skupine ID, in Lefteris Nikolaou-Alavanos samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira in Clare Daly.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 28.11.2019.

(Nadaljevanje razprav: točka 5 zapisnika z dne 28.11.2019)


4. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel sklep o naslednjih spremembah v sestavi odborov in delegacij:

odbor ENVI: Dan-Ştefan Motreanu namesto Cristian-Silviuja Buşoia

odbor ITRE: Cristian-Silviu Buşoi namesto Adina-Ioane Vălean.

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


5. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 27.11.2019.)


5.1. Haiti

Predlogi resolucij B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 in B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo in Irena Joveva so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, in Isabella Adinolfi samostojna poslanka.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák in Julie Ward.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko), ki se je zahvalila Parlamentu za podporo, ki ji jo je nudil med njenim mandatom. (Predsedujoča se ji je zahvalila v imenu Parlamenta).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 28.11.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.12 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.33.


7. Imenovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov v skladu s členim 53 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 na svoji seji dne 28. novembra 2019 in po razpravi, ki je potekala v odboru LIBE, kot evropskega nadzornika za varstvo podatkov potrdila kandidata Wojciecha Rafała Wiewiórowskega, ki sta ga skupaj imenovala Parlament in Svet.

Predsednik bo odločitev o imenovanju podpisal skupaj s predsedujočim Svetu.

°
° ° °

Govorili so Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold in Sophia in 't Veld.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Stanje svoboščin v Alžiriji (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 in B9-0199/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0193/2019

(ki nadomešča B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 in B9-0199/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev in Krzysztof Hetman, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Raphaël Glucksmann, v imenu skupine S&D;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers in Bert-Jan Ruissen, v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2019)0072)

(Predlog resolucije B9-0195/2019 je brezpredmeten.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)


8.2. Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 in B9-0213/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0200/2019

(ki nadomešča B9-0200/2019, B9-0202/2019 in B9-0213/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman in Antonio López-Istúriz White, v imenu skupine PPE;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch in Tomasz Piotr Poręba, v imenu skupine ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0073)

(Predlogi resolucij B9-0205/2019, B9-0207/2019 in B9-0210/2019 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)


8.3. Haiti (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 in B9-0223/2019

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0214/2019

(ki nadomešča B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 in B9-0223/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman in Antonio López-Istúriz White, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, v imenu skupine S&D;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ruža Tomašić, v imenu skupine ECR

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz in Stelios Kouloglou, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Assita Kanko in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0074)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)


8.4. Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (priporočilo) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0075)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


8.5. Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) [2019/0142M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0076)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)


8.6. Razmere v Boliviji (glasovanje)

Razprava je potekala dne13. novembra 2019 (točka 20 zapisnika z dne 13.11.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík in Paulo Rangel, v imenu skupine PPE, o razmerah v Boliviji (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner in Marie Toussaint, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Boliviji (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch in Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR, o razmerah v Boliviji (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo in Idoia Villanueva Ruiz, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Boliviji (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew, o razmerah v Boliviji (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, v imenu skupine S&D, o razmerah v Boliviji (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0187/2019

(ki nadomešča B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 in B9-0192/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary in Paulo Rangel, v imenu skupine PPE;

—   Javi López in Kati Piri, v imenu skupine S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki in Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2019)0077)

(Predlogi resolucij B9-0188/2019 in B9-0190/2019 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)


8.7. Izredne podnebne in okoljske razmere (glasovanje)

Razprava je potekala dne25. novembra 2019 (točka 14 zapisnika z dne 25.11.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Pascal Canfin in Nils Torvalds, v imenu skupine Renew, o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri in Gwendoline Delbos-Corfield, v imenu skupine Verts/ALE, o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli in Jytte Guteland, v imenu skupine S&D, o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, v imenu skupine PPE, o nujnosti podnebnega in okoljskega ukrepanja (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska in Anna Zalewska, v imenu skupine ECR, o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re in Simona Baldassarre, v imenu skupine ID, o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee in Anne-Sophie Pelletier, v imenu skupine GUE/NGL, o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0209/2019

(ki nadomešča B9-0209/2019, B9-0212/2019 in B9-0220/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Miriam Dalli in Jytte Guteland, v imenu skupine S&D;

—   Pascal Canfin in Nils Torvalds, v imenu skupine Renew;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo in Eugenia Rodríguez Palop, v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P9_TA(2019)0078)

(Predlogi resolucij B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 in B9-0218/2019 so brezpredmetni.)

Govori

Manuel Bompard.

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)


8.8. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0174/2019

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0079)

Govori

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska in Marc Tarabella.

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)


8.9. Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola (glasovanje)

Razprava je potekala dne 25. novembra 2019 (točka 15 zapisnika z dne 25.11.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa in Zdzisław Krasnodębski, v imenu skupine ECR, o pristopu EU k Istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njemu (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz in Frances Fitzgerald, v imenu skupine PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut in Robert Biedroń, v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese in Chrysoula Zacharopoulou, v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield in Marie Toussaint, v imenu skupine Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou in Marisa Matias, v imenu skupine GUE/NGL, o pristopu EU k Istanbulski konvenciji in drugih ukrepih za boj proti nasilju na podlagi spola (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David in Isabella Tovaglieri, v imenu skupine ID, o pristopu EU k Istanbulski konvenciji in drugih ukrepih za boj proti nasilju na podlagi spola (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0224/2019

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0225/2019

Sprejeto (P9_TA(2019)0080)

(Predlog resolucije B9-0226/2019 je brezpredmeten.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)


8.10. Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (glasovanje)

Razprava je potekala dne25. novembra 2019 (točka 18 zapisnika z dne 25.11.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius in Michael Gahler, v imenu skupine PPE, o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski in Veronika Vrecionová, v imenu skupine ECR, o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas in Vilija Blinkevičiūtė, v imenu skupine S&D, o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew, o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0182/2019

(ki nadomešča B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 in B9-0186/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius in Michael Gahler, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė in Sven Mikser, v imenu skupine S&D;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Sergey Lagodinsky in Tineke Strik, Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová in Jacek Saryusz-Wolski, v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2019)0081)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)


8.11. Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (glasovanje)

Razprava je potekala dne26. novembra 2019 (točka 16 zapisnika z dne 26.11.2019).

Predlogi resolucije, ki so bili vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika, ob koncu razprave:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen in Carlo Fidanza, v imenu skupine ECR, o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, v imenu skupine S&D, o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr in Benoît Lutgen, v imenu skupine PPE, o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne in Jordi Cañas, v imenu skupine Renew, o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, v imenu skupine Verts/ALE, o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz in Eugenia Rodríguez Palop, v imenu skupine GUE/NGL, o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton in Mara Bizzotto, v imenu skupine ID, o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0197/2019

(ki nadomešča RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 in RC-B9-0203/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander in Norbert Lins, v imenu skupine PPE;

—   Paolo De Castro in Clara Aguilera, v imenu skupine S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne in Jordi Cañas, v imenu skupine Renew;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini in Carlo Fidanza, v imenu skupine ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli in Dino Giarrusso.

Sprejeto (P9_TA(2019)0082)

(Predlogi resolucij B9-0204/2019, B9-0206/2019 in B9-0208/2019 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)


8.12. Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije (glasovanje)

Razprava je potekala dne25. novembra 2019 (točka 17 zapisnika z dne 26.11.2019).

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, v imenu odbora INTA, o krizi pritožbenega organa STO (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0083)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)


8.13. Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0175/2019

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0084)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

(Seja je bila v pričakovanju obrazložitev glasovanja za trenutek prekinjena.)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 27. novembra 2019)

Izvolitev Komisije

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten in Judith Bunting.

Poročilo: Monika Hohlmeier in Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil in Veronika Vrecionová.

(Čas glasovanja v četrtek, 28. novembra 2019)

Razmere v Boliviji - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Izredne podnebne in okoljske razmere - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland in Younous Omarjee.

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki in Seán Kelly.

Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi spola - B9-0224/2019 in B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer in Seán Kelly.

Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka in Jiří Pospíšil.

Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki in Michaela Šojdrová.

Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.25.)


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

11. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 0800 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000037/2019), ki so ga postavili Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein in Edina Tóth,v imenu skupine PPE Komisiji: telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab je predstavil vprašanje.

Mariya Gabriel (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Róża Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Miapetra Kumpula-Natri v imenu skupine S&D, Adam Bielan v imenu skupine ECR, in Angel Dzhambazki.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Seán Kelly.

Govorila je Mariya Gabriel.

Razprava se je zaključila.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku v imenu Evropske unije (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

2) od poslancev Parlamenta

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o tveganju novih terorističnih napadov v EU (B9-0163/2019)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o začetku pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo (B9-0164/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o epidemiji posteljnih stenic v Evropi (B9-0165/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Paolo Borchia. Predlog resolucije o uvedbi enotne evropske vrednosti za emisije formaldehida iz lesnih izdelkov (B9-0173/2019)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ITRE


15. Peticije

Peticije št. 0967-19 do 1106-19 so bile dne 26. novembra 2019 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 26. novembra 2019 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Poročila o predlogih nezakonodajnih resolucij v okviru postopka odobritve (člen 105(2) Poslovnika)

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov 22. oktobra 2019)

odbor INTA

- Sporazum EU/ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(mnenje: AGRI)


17. Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202(3) Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 16. decembra 2019 do 19. decembra 2019.


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.22.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Zadnja posodobitev: 17. februar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov