Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 43kPDF 75kWORD 10k
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alfonsi, Alieva-Veli, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Andresen, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Barley, Barrena Arza, Pietro Bartolo, Băsescu, Bauzá Díaz, Beck, Beer, Beghin, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Brunet, Buchheit, Buchner, Bullmann, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Calenda, Campomenosi, Canfin, Carême, Carthy, Carvalhais, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Miriam Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Da Re, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Didier, Dobrev, Doleschal, Donato, Dowding, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, João Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Φουρλάς, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gamon, Gancia, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Neena Gill, Goerens, González Pons, Grant, Griset, Grošelj, Grudler, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Svenja Hahn, Henrike Hahn, Haider, Halicki, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Hölvényi, Howarth, Hübner, Huitema, Jahr, Jamet, Jarubas, Jongerius, Joveva, Jurgiel, Jurzyca, Καϊλή, Kaljurand, Kalniete, Karas, Karlsbro, Elsi Katainen, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Ska Keller, Kelly, Kempa, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Λαγός, Lalucq, Bernd Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Luena, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, McLeod, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Margarida Marques, Pedro Marques, Martusciello, Matić, Maurel, Maxová, Maydell, Mazurek, Μεϊμαράκης, Melchior, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Sven Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Motreanu, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Lucy Nethsingha, Newton Dunn, Dan Nica, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Nistor, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Δημήτρης Παπαδάκης, Παπαδημούλης, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Lídia Pereira, Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Pirbakas, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Pollák, Poręba, Procaccini, Radačovský, Radtke, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stanishev, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Antonio Tajani, Tang, Tax, Terheş, Thun und Hohenstein, Tomas Tobé, Tobiszowski, Tolleret, Tomac, Tomc, Toom, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, László Trócsányi, Tudose, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vana, Van Brempt, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Sabine Verheyen, Vilimsky, Vind, Virkkunen, Vollath, Vondra, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Walsh, Ward, Waszczykowski, Wieland, Wiener, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Bilde, Hajšel, Maldeikienė, Matias, Ochojska, Patriciello, Rees-Mogg

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου