Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 11 декември 2019 г. - Брюксел

5. Състав на Парламента

Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean и Nicolas Schmit са назначени за членове на Европейската комисия, считано от 1 декември 2019 г.

Парламентът отбеляза, че съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, и съгласно член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обяви местата им за свободни, считано от 1 декември 2019 г.

°
° ° °

Хърватските компетентни органи уведомиха за избирането на Sunčana Glavak за член на ЕП на мястото на Dubravka Šuica, считано от 1 декември 2019 г.

Румънските компетентни органи уведомиха за избирането на Gheorghe-Vlad Nistor за член на ЕП на мястото на Adina-Ioana Vălean, считано от 2 декември 2019 г.

Люксембургските компетентни органи уведомиха за избирането на Marc Angel за член на ЕП на мястото на Nicolas Schmit, считано от 10 декември 2019 г.

Парламентът прие за сведение тяхното избиране.

Съгласно член 3, параграф 2 от Правилника за дейността до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по евентуално възникнал спор те заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подписали писмена декларация, че не заемат длъжност, която е несъвместима с качеството на член на ЕП.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност