Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Středa, 11. prosince 2019 - Brusel

5. Složení Parlamentu

Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean a Nicolas Schmit byli jmenováni členy Evropské komise s platností od 1. prosince 2019.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a podle čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 1. prosince 2019.

°
° ° °

Příslušné chorvatské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Sunčana Glavak, kterou je nahrazena Dubravka Šuica, byla s platností od 1. prosince 2019 zvolena poslankyní Parlamentu.

Příslušné rumunské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Gheorghe-Vlad Nistor, kterým je nahrazena Adina-Ioana Vălean, byl s platností od 2. prosince 2019 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné lucemburské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Marc Angel, kterým je nahrazen Nicolas Schmit, byl s platností od 10. prosince 2019 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor a Marc Angel v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí