Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Onsdag den 11. december 2019 - Bruxelles

5. Parlamentets sammensætning

Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean og Nicolas Schmit var blevet udnævnt til medlemmer af Europa-Kommissionen med virkning fra den 1. december 2019.

Parlamentet tog til efterretning, at dette hverv, jf. artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, at deres mandater var ledige med virkning fra den 1. december 2019.

°
° ° °

De kompetente kroatiske myndigheder havde meddelt, at Sunčana Glavak var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Dubravka Šuica med virkning fra den 1. december 2019.

De kompetente rumænske myndigheder havde meddelt, at Gheorghe-Vlad Nistor var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Adina-Ioana Vălean med virkning fra den 2. december 2019.

De kompetente luxembourgske myndigheder havde meddelt, at Marc Angel var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Nicolas Schmit med virkning fra den 10. december 2019.

Parlamentet tog valget af de nævnte personer til efterretning.

Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor og Marc Angel deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik