Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 2k
Keskiviikko 11. joulukuuta 2019 - Bryssel

5. Parlamentin kokoonpano

Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean ja Nicolas Schmit on nimitetty Euroopan komission jäseniksi 1. joulukuuta 2019 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, ja parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimien vapautuneen 1. joulukuuta 2019 alkaen.

°
° ° °

Toimivaltaiset Kroatian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Sunčana Glavak on nimitetty parlamentin jäseneksi Dubravka Šuican tilalle 1. joulukuuta 2019 alkaen.

Toimivaltaiset Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Gheorghe-Vlad Nistor on nimitetty parlamentin jäseneksi Adina-Ioana Văleanin tilalle 2. joulukuuta 2019 alkaen.

Toimivaltaiset Luxemburgin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Marc Angel on nimitetty parlamentin jäseneksi Nicolas Schmitin tilalle 10. joulukuuta 2019 alkaen.

Parlamentti merkitsi heidän valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor ja Marc Angel osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenille kuuluvat oikeudet edellyttäen, että he ovat ensin allekirjoittaneet ilmoituksen siitä, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö