Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Środa, 11 grudnia 2019 r. - Bruksela

5. Skład Parlamentu

Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean i Nicolas Schmit zostali mianowani członkami Komisji Europejskiej ze skutkiem od 1 grudnia 2019 r.

Parlament odnotował fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich ta funkcja jest niepołączalna z mandatem posła do PE, i zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakaty ze skutkiem od 1 grudnia 2019 r.

°
° ° °

Właściwe organy chorwackie powiadomiły o wyborze Sunčany Glavak w miejsce Dubravki Šuicy na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od 1 grudnia 2019 r.

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o wyborze Gheorghego-Vlada Nistora w miejsce Adiny-Ioany Vălean na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od 2 grudnia 2019 r.

Właściwe organy luksemburskie powiadomiły o wyborze Marka Angela w miejsce Nicolasa Schmita na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od 10 grudnia 2019 r.

Parlament odnotował te wybory.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor i Marc Angel biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności