Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 11 december 2019 - Bryssel

5. Parlamentets sammansättning

Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean och Nicolas Schmit hade utnämnts till ledamöter av Europeiska kommissionen med verkan från och med den 1 december 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och förklarade i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att de berörda platserna var vakanta från och med den 1 december 2019.

°
° ° °

De behöriga kroatiska myndigheterna hade meddelat att Sunčana Glavak utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Dubravka Šuica med verkan från och med den 1 december 2019.

De behöriga rumänska myndigheterna hade meddelat att Gheorghe-Vlad Nistor utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Adina-Ioana Vălean med verkan från och med den 2 december 2019.

De behöriga luxemburgska myndigheterna hade meddelat att Marc Angel utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Nicolas Schmit med verkan från och med den 10 december 2019.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor och Marc Angel, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy