Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Onsdag den 11. december 2019 - Bruxelles

6. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden den 11. december 2019 (PE 645.648/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om redegørelse fra Kommissionen om den europæiske grønne pagt (punkt 2 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag, som ville blive sat under afstemning under januar I-mødeperioden i 2020.

Taler: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik