Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Keskiviikko 11. joulukuuta 2019 - Bryssel

6. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

11. joulukuuta 2019 pidettävän istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE 645.648/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että komission julkilausumasta ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma” käytävän keskustelun (PDOJ:n kohta 2) päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys tammikuun 2020 I istuntojaksolla.

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö