Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Środa, 11 grudnia 2019 r. - Bruksela

6. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego w dniu 11 grudnia 2019 r. (PE 645.648/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Wniosek grupy Verts/ALE, by debatę nad oświadczeniem Komisji o Europejskim Zielonym Ładzie (pkt 2 PDOJ) zakończyło złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie na pierwszej sesji styczniowej w 2020 r.

Głos zabrał Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, by uzasadnić wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności