Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 11 december 2019 - Bryssel

6. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i 11 december 2019 (PE 645.648/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 158 i arbetsordningen):

Verts/ALE-gruppen hade begärt att uttalandet av kommissionen om den europeiska gröna given (punkt 2 i PDOJ) skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden januari I 2020.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy