Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Středa, 11. prosince 2019 - Brusel

7. Zelená dohoda pro Evropu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Zelená dohoda pro Evropu (2019/2956(RSP))

Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, a Markus Pieper.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Miriam Dalli, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Ignazio Corrao, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Chris Davies, Ville Niinistö, Markus Buchheit, Pietro Fiocchi, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Sven Giegold, Herve Juvin, Johan Van Overtveldt, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Simona Bonafè, Fredrick Federley, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Robert Rowland, Tomas Tobé, Jonás Fernández, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Jerzy Buzek, Dan Nica, María Soraya Rodríguez Ramos, Pilar del Castillo Vera, Margarida Marques, Jan Huitema, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Martin Hlaváček, Edina Tóth, Paolo De Castro, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Henna Virkkunen, Constanze Krehl a Álvaro Amaro.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupil Frans Timmermans (výkonný místopředseda Komise).

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: první lednové dílčí zasedání.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí