Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Woensdag 11 december 2019 - Brussel

7. De Europese Green Deal (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: De Europese Green Deal (2019/2956(RSP))

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, niet-fractiegebonden lid, en Markus Pieper.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Ignazio Corrao, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Chris Davies, Ville Niinistö, Markus Buchheit, Pietro Fiocchi, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Sven Giegold, Herve Juvin, Johan Van Overtveldt, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Simona Bonafè, Fredrick Federley, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Robert Rowland, Tomas Tobé, Jonás Fernández, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Jerzy Buzek, Dan Nica, María Soraya Rodríguez Ramos, Pilar del Castillo Vera, Margarida Marques, Jan Huitema, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Martin Hlaváček, Edina Tóth, Paolo De Castro, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Henna Virkkunen, Constanze Krehl en Álvaro Amaro.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van januari I.

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid