Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Środa, 11 grudnia 2019 r. - Bruksela

7. Europejski Zielony Ład (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Europejski Zielony Ład (2019/2956(RSP))

Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona i Markus Pieper.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Miriam Dalli, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Ignazio Corrao, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Chris Davies, Ville Niinistö, Markus Buchheit, Pietro Fiocchi, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Sven Giegold, Herve Juvin, Johan Van Overtveldt, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Simona Bonafè, Fredrick Federley, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Robert Rowland, Tomas Tobé, Jonás Fernández, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Jerzy Buzek, Dan Nica, María Soraya Rodríguez Ramos, Pilar del Castillo Vera, Margarida Marques, Jan Huitema, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Martin Hlaváček, Edina Tóth, Paolo De Castro, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Henna Virkkunen, Constanze Krehl i Álvaro Amaro.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrał Frans Timmermans (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pierwsza sesja styczniowa.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności