Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 11 december 2019 - Bryssel

8. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy