Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 11 декември 2019 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Ред на работа
 7.Европейски зелен пакт (разискване)
 8.Одобрение на протокола от настоящото заседание
 9.График на следващите заседания
 10.Закриване на заседанието
 11.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (78 kb) Присъствен списък (43 kb) 
 
Протокол (78 kb) Присъствен списък (43 kb) 
 
Протокол (65 kb) Присъствен списък (10 kb) 
 
Протокол (219 kb) Присъствен списък (74 kb) 
Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност