Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Διάταξη των εργασιών
 7.Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (συζήτηση)
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης
 9.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 10.Λήξη της συνεδρίασης
 11.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (77 kb) Κατάσταση παρόντων (43 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (77 kb) Κατάσταση παρόντων (43 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (68 kb) Κατάσταση παρόντων (10 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (75 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου