Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου γνωστοποίησε ότι ο Alyn Smith εξελέγη βουλευτής του Βρετανικού Κοινοβουλίου με ισχύ από 13ης Δεκεμβρίου 2019.

Το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το εν λόγω αξίωμα δεν είναι συμβατό με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από 13ης Δεκεμβρίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου