Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Príslušný orgán Spojeného kráľovstva oznámil, že Alyn Smith bol zvolený za poslanca parlamentu Spojeného kráľovstva s účinnosťou od 13. decembra 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s Aktom o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu nie je táto funkcia zlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a konštatoval uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 13. decembra 2019.

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia