Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 16. joulukuuta 2019 - Strasbourg

6. Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)

ENVI- ja INTA-valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   Oikaisu P8_TA(2017)0107(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1) (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi, P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI-valiokunta

—   Oikaisu P8_TA(2017)0108(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176) (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi, P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI-valiokunta

—   Oikaisu P8_TA(2019)0022(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/216, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (EUVL L 38, 8.2.2019, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 16. tammikuuta 2019 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi, P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - INTA-valiokunta.

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Päivitetty viimeksi: 26. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö