Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 4k
Ponedjeljak, 16. prosinca 2019. - Strasbourg

6. Ispravci (članak 241. Poslovnika)

Odbori ENVI i INTA dostavili su sljedeće ispravke tekstova koje je Europski parlament usvojio:

—   Ispravak P8_TA(2017)0107(COR02) Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 5. travnja 2017. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - Odbor ENVI;

—   Ispravak P8_TA(2017)0108(COR02) Uredbe (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima i o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (SL L 117, 5.5.2017., str. 176.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 5. travnja 2017. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - Odbor ENVI;

—   Ispravak P8_TA(2019)0022(COR01) Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. siječnja 2019. o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 (SL L 38, 8.2.2019., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. siječnja 2019. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - Odbor INTA.

U skladu s člankom 241. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Posljednje ažuriranje: 22. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti