Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 4k
2019. december 16., Hétfő - Strasbourg

6. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az ENVI és az INTA bizottság az alábbi helyesbítéseket nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

—   Helyesbítés P8_TA(2017)0107(COR02) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.) (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) – ENVI bizottság;

—   Helyesbítés P8_TA(2017)0108(COR02) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 176. o.) (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) – ENVI bizottság;

—   Helyesbítés P8_TA(2019)0022(COR01) az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2019. január 30-i (EU) 2019/216 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 38., 2019.2.8., 1. o.) (az Európai Parlament által 2019. január 16-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) – INTA bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésüktől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

Utolsó frissítés: 2020. február 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat