Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

6. Klaidų ištaisymai (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)

ENVI ir INTA komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0107(COR02) (OL L 117, 2017 5 5, p. 1) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI komitetas;

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0108(COR02) (OL L 117, 2017 5 5, p. 176) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI komitetas;

—   2019 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/216 dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 klaidų štaisymas P8_TA(2019)0022(COR01) (OL L 38, 2019 2 8, p. 1) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - INTA komitetas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas nuo jų paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo dėl jų balsuoti.

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika