Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Luni, 16 decembrie 2019 - Strasbourg

6. Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură)

Comisiile ENVI și INTA au transmis următoarele rectificări la o serie de texte adoptate de Parlamentul European:

—   Rectificare P8_TA(2017)0107(COR02) la Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0107 (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI;

—   Rectificare P8_TA(2017)0108(COR02) la Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (JO L 117, 5.5.2017, p. 176) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI;

—   Rectificare P8_TA(2019)0022(COR01) la Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 ianuarie 2019 privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (JO L 38, 8.2.2019, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2019 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - INTA.

În conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea lor la vot.

Ultima actualizare: 22 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate