Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Понеделник, 16 декември 2019 г. - Страсбург

7. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че съгласно член 72 от Правилника за дейността комисиите ITRE и TRAN решиха да започнат междуинституционални преговори въз основа на следната позиция на Парламента, приета на първо четене:

—   законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0420.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност