Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Pondělí, 16. prosince 2019 - Štrasburk

7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodnutí výborů ITRE a TRAN zahájit interinstitucionální jednání na základě tohoto postoje Parlamentu v prvním čtení:

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0420.

Poslední aktualizace: 26. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí