Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg

7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de commissie ITRE en de commissie TRAN besloten hebben interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 72 van het Reglement, op basis van het volgende standpunt van het Parlement in eerste lezing:

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0420.

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid