Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - Strasburg

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisje ITRE i TRAN podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu:

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0420.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności